Topografik anatomi, vücudu belirli regiolara (bölgelere) ayırarak, burada bulunan oluşumların kökenine bakılmaksızın inceler. Özellikle zootomi (hayvan anatomisi) de hayvan türleri arasında bazı farklar da incelendiği için anatomia topographia comporativa adını alır.

Topografik anatomi

düzenle|Ocak 2008 Topografik Anatomi;vücudu belirli regio(bölge)lara ayırarak, burada bulunan oluşumların kökenine bakılmaksızın inceler. Özellikle zootomi(hayvan anatomisi)de hayvan türleri arasında bazı farklar da incelendiği için "anatomia topographia comporativa" adını alır.Yani comporative (karşılaştırmalı) anatomidir.

Yanıtlar