Topra����N Teri

Kupon toplayıcısının problemi

Kupon toplayıcısının problemi bir olasılık kuramı pratik problemi olarak "bütün kuponları topla ve ödün kazan" tipli yarışmalar için olasılık modeli içerir. Sorulan soru şöyle ifade edilebilir:

Elvis Presley şarkıları listesi

* ''Delilah''* ''Detroit City''* ''(You're The) Devil In Disguise''* ''Didja' Ever''* ''Dirty, Dirty Feeling''* ''Dixieland Rock''* ''Do Not Disturb''* ''Do The Clam''* ''Do The Vega''* ''Do You Know Who I Am''* ''A Dog's Life''* ''Doin' The Best I Can''*...

Çarpımsal basamak

çarpımsal basamağı (ya da mertebesi), mod ''n'' 'de ''ak'' 'yı

Kızılderili kabileleri listesi

Kızılderililer ya da Amerika Yerlileri, Sibirya kökenli Eskimo - Aleut halkları dışında kalan bütün Amerika yerlileri için kullanılan ortak birleştirici ad. Dilce birbiriyle akraba olmayan iki ayrı ana grupta toplanırlar: Sibirya kökenli olan Na-Dene dill...

I'm 'n Luv (Wit a Stripper)

I'm 'n Luv (Wit a Stripper)", sansürlü adıyla "I'm 'n Luv (Wit a Dancer)", R&B şarkıcısı T-Pain'in ilk stüdyo albümü ''Rappa Ternt Sangadan çıkan ikinci teklisidir. Bu şarkı, ''Billboard'' Hot 100 listesinde 5 numaraya çıkmıştır. Böylece T-Pain'in ikinci,...

toprak ana

Toprak Ana – Türk ve Altay mitolojisinde ve halk inancında Toprak Tanrıça. Topra (Tobra, Tobura, Tovura, Toburah, Tuprak, Tufrak) Ana da denir. Moğollar Gazar Eçe derler. Eşanlamlı olarak Yer Ana (Cer Ana) tabiri de kullanılır.

Moment üreten fonksiyon

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir rassal değişken ''X'' için, eğer beklenen değer var ise, moment üreten fonksiyon şöyle tanımlanır:

Normal kuvvet

ve yüzey etkileşimiyle aynı yöndedir(n). Yüzey etkileşim kuvveti birim normali ve yüzey gerginliğinin sayıl çarpımına eşittir. N = n N = n ( T ⋅ n ) =

karakteristik fonksiyon

Olasılık kuramı içinde herhangi bir rassal değişken için karekteristik fonksiyon bu değişkenin olasılık dağılımını tüm olarak tanımlar.