Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir.
Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar.

Toprak Alkali Metaller

Toprak Alkali Metaller ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alkalin

İlgili konuları ara

Yanıtlar