Toprak Bilimi

Kısaca: Agroloji; (Yunanca "agros" (tarla, kara) ve "logos" çalışma) toprak bilimi ile aynı anlama gelir. ...devamı ☟

Toprak bilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Agroloji

toprak bilimi

Toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. özelliklerini inceleyen bilim, pedoloji.

toprak bilimi

Türkçe toprak bilimi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. agrology

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Toprak bilimi
1 yıl önce

Toprak bilimi veya agroloji; (Yunanca "agros" (tarla, kara) ve "logos" çalışma); toprağın yeryüzündeki sınıflandırılması, cinsleri, doğal kaynak alanları...

Toprak
1 yıl önce

[1] Toprak bilimi [2] Toprak pH'ı [3] Toprak pH'ının düşürülmesi [4] Toprak pH'ı ve tarım kireci uygulaması ^ a b BAHTİYAR, Prof.Dr. Metin. "Toprak" (PDF)...

Toprak, Ekosistem, Hava, Humus, Su
Çevre bilimi
5 yıl önce

Çevre bilimi, fiziksel bilimleri, biyolojik bilimleri ve bilgi bilimlerini (ekoloji, biyoloji, fizik, kimya, bitki bilimi, zooloji, mineraloji, okyanus...

Pedoloji
1 yıl önce

edinen bilim dalıdır. Pedoloji toprak bilimi toprak yapısı, arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilim dalıdır...

Pedoloji, Bilim, Taslak
Malzeme Bilimi
1 yıl önce

bilimi fizik ve kimyayı birleştirir ve nanobilim ve nano teknoloji araştırmalarında ön planda yer alır. Son yıllarda malzeme bilimi belirli bir bilim...

Malzeme bilimi, Teknoloji, Askeri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Bilgi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilim, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Bomba, Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Jeomorfoloji
1 yıl önce

oluşturur. Jeoloji, jeofizik, haritacılık, toprak bilimi ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı başlıca bilim dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara...

Jeomorfoloji, Bilim, Coğrafya, Yer
Bilim Tarihi
1 yıl önce

olarak, bilimi, daha önceki araştırmaları da içerecek şekilde yeterince geniş olarak tanımlamıştı. 18. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına kadar bilim tarihi...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
Bilim
1 yıl önce

savunmuştur. Bir bilim olarak siyaset bilimi özellikle 19. yüzyılda akademik anlamda yapılanmaya başlamış, 1880 yılında ABD'de ilk siyaset bilimi okulu (bölümü)...

Bilimin tarih içindeki gelişimi, Bilim tarihi, Bilimsel yöntem, Ahlak, Arapça, Astronomi, Bilim Portalı, Bilimsel kuram, Dilbilgisi, Ekoloji, Fransızca, Mantık, Matematik, Deney