Toricelli denklemi ya da zamansız hız denklemi İtalyan bilim insanı Evangelista Torricelli tarafından ortaya konulan bir klasik mekanik denklemidir.

Torricelli denklemi

Toricelli denklemi, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli tarafından ortaya konulan bir klasik mekanik denklemidir. Hızını artıran ya da azaltan bir cismin son hızının bulunmasında, zamanın (``t``) hesaba katılmamasıyla oluşturulan denklemdir.

<math> v_f^2 = v_i^2 + 2 a \Delta x \,</math>


Hızını artıran cisimler için yukarıdaki denklem kullanılırken, azaltan cisimlerin son hızı için;
<math> v_f^2 = v_i^2 - 2 a \Delta x \,</math>
denklemi kullanılır. Denklemlerde <math>v_f</math> son hızı, <math>v_i</math> başlangıç hızını, <math>a</math> ivmeyi, Δx ise alınan yolu simgeler.

Klasik mekanik-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar