Tortul Kayaçlar

Kısaca: Üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75'ini kaplarlar. ...devamı ☟

Tortul kayaçlar
Tortul Kayaçlar

Üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75'ini kaplarlar.

Tortul kayaçlar dört değişik şekilde oluşabilirler:
  • erozyona uğramış diğer kayaçların çökelmeleriyle (bunlara kırıntılı (klastik) totul kayaçlar da denir),
  • tortuların birikmesi ve sağlamlaşması ile,
  • biyolojik aktivitelerin sonucu oluşan totulların depolanması ile ve
  • eriyiklerden çökelme sonucu ile.


Tortul kayaçlar'ın oluşmasında dört önemli süreç vardır. Bunlar erozyon, taşınma, birikme ve sıkışmadır.

Tortul Kayaçlar Listesi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kayaç
1 yıl önce

yardımıyla yapılan sınıflandırma, üç ana kayaç türünü içerir; bunlar Magmatik kayaçlar, Tortul ve Başkalaşım kayaçlarıdır. Bu sınıflandırmada daha çok parçacıkların...

Kayaç, Basınç, Bazalt, Dikit, Fosil, Granit, Havza, Kum, Mercanlar, Mermer, Mineral
Sedimantoloji
4 yıl önce

"Kırıntılı Tortul Kayaçlar" terimi, silika bakımından zengin kırıntılı tortul kayaçları tanımlamak için kullanılmıştır. Organik tortul kayaçlar, biyolojik...

Sedimantoloji, Enerji kaynakları, Jeoloji, Kömür, Petrol, Tortul kayaçlar, Yerkabuğu, Madde taslağı
Kayaç türü listesi
1 yıl önce

kimyasal tortul kayaç Kiltaşı - kilden oluşan bir tortul kayaç Kömür - organik maddede oluşan bir tortul kayaç Konglomera - çeşitli kayaçların bol miktarda...

Konglomera
1 yıl önce

kütlelerdir. Konglomera, çapı 2 mm'den daha büyük kayaç türüdür, örneğin, granüller, çakıl taşları ve kayaçlar gibi, alt-köşeli çakıl boyutlarındaki yuvarlatılmış...

Konglomera, Basınç, Kum, Mimarlık, Taslak, Sütun
Tortulanma
4 yıl önce

katılaşması sonucu sedimenter yani tortul kayaçlar meydana gelir. Mesela kömür, linyit, tebeşir birer organik tortul kayaçken, kalker (kireçtaşı), jips (alçı...

Karamürsel, Kızılırmak
5 yıl önce

alüvyon dolgularından oluşmaktadır. Genellikle tortul kayaçların hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Tortul kayaçlar içerisinde ise çakıl taşları en belirgin...

Karamürsel, Kızılırmak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Atkaracalar, Çankırı
Kaya gazı
4 yıl önce

ya da kayaç gazı, şeyl gazı, Devonik şeyl doğal gaz, organik madde yönünden zengin kil ile kuvars ve kalsit minerallerinden oluşan tortul kayacın (İng...

Magmatik kayaçlar
1 yıl önce

Volkanik kayaçlar (Extrusive Magmatik Kayaçlar) İçeriklerinde, plütonik kayaçlara nazaran oldukça az silisyum oksit barındıran magmadan türeyen bu kayaçlar düşük...