trafik

Yayaların, hayvanların, kara, deniz, hava vâsıtalarının hareketi; gidiş geliş. Seyrüsefer. Bu kelime araçlı araçsız bütün taşıma işlerini de içine almaktadır. İnsanın bütün hayâtında önemli yeri olan trafiğin 40-50 yıl önce günlük hayâta bugünkü kadar tesir edeceği hayâl bile edilemiyordu. ...

TRAFIK (türkçe) anlamı
1. 1 . Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt araçları tarafından kullanılması
2. seyrüsefer
3. 2 . Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü:
4. Trafik
5. Bankalar Caddesi'nin ağzından Taksim doğrultusuna aralıksız boşalıyor.- A. İlhan.
6. 3 . mecaziÖnemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi.
TRAFIK (türkçe) anlamı
7. ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt araçları tarafından kullanılması
8. gidişgeliş
9. seyrüsefer
10. ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü.
11. önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidişgelişi.
TRAFIK (türkçe) ingilizcesi
[Trafik]n. traffic,
trafik (almanca) ingilizcesi
1. n. traffic,
TRAFIK (türkçe) fransızcası
1. trafic [le]
2. circulation [la]
TRAFIK (türkçe) almancası
1. n. Straßenverkehr
2. Verkehr

Trafik hakkında bilgiler

Yayaların, hayvanların, kara, deniz, hava vasıtalarının hareketi; gidiş geliş. Seyrüsefer. Bu kelime araçlı araçsız bütün taşıma işlerini de içine almaktadır. İnsanın bütün hayatında önemli yeri olan trafiğin 40-50 yıl önce günlük hayata bugünkü kadar tesir edeceği hayal bile edilemiyordu.

Bilinen en eski trafik kuralları Babillilere aittir. Bundan sonra Romalılar büyük ticari yollara hakimiyetleri sebebiyle değişik kaideler koydular. Avrupa’dan Çin’e kadar olan ticari yollar için tedbirler aldılar. Onlardan sonra çok kısa zamanda üç kıtaya hakim olan Müslümanlar geniş topraklar üzerinde emniyetli kervan yollarını işlettiler. Selçuklu ve Osmanlılar yolculuğun emniyetli yapılması için yol güzergahı üzerinde han ve kervansaraylar inşa ettiler. Yollarda yapılan taş ve kemer köprülerden bir kısmı günümüzde kullanılmaktadır.

Tarihin çeşitli dönemlerinde bazı ülkeler deniz ulaşımında öncülük yaparak kullanılan vasıtaları geliştirdiler. Mısır, Finike, Kartaca, Yunan, Roma Bizans, Osmanlı medeniyetlerinde deniz vasıtalarında önemli gelişmeler oldu. Küçük ve büyük denizlerde gemilerin belli yolları takipleri zamanla gemi trafiğinin artmasına sebep oldu. Buharlı gemilerin bulunması, limanlar arası taşımacılığın önem kazanması belli bölgelerde trafiği daha fazlalaştırdı. Bilhassa liman, boğaz ve kanallarda ulaşımın artması yeni trafik kurallarının uygulanmasını gerektirdi. Milletlerarası deniz yollarının mecburi olarak kullanılması ve yaygınlaşması milletlerarası deniz trafik kaidelerini ortaya çıkardı. Devletlerin bunlara uyma mecburiyeti genel kaide haline geldi İmdat isteyen gemilere yardım, deniz fenerleri, kurtarma kuruluşları, kılavuzluk hizmetleri, ikmal, bakım, onarım, gemilerin izin ve muayeneleri, gümrük işlemleri, milletlerarası trafik kaidelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Hava ulaşımı bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra önem kazandı. Büyük şehirler ve milletlerarası uçak seferlerinin her geçen gün fazlalaşması bazı bölgelerde hava trafiğinin artmasına sebep oldu. Hava meydanlarından yolcu ve yük nakli belli esaslar dahilinde yapılmaktadır. Ülkeler arası seferler çok artınca milletlerarası antlaşmalara ihtiyaç duyuldu. Böylece devletlerin ve özel şirketlerin hava sahalarından ve meydanlarından faydalanmaları esasa bağlandı. Bugün hava trafiği denetiminin gayesi uçak rotalarının çakışmasını önlemek ve uçaklar arasında güvenli bir mesafenin bulunmasını sağlamaktır. Uçuş sırasında uçaklar arası bulunması gereken açı derecesi, doğru ve dikey uzaklıkları Ülkelerarası Sivil Havacılık Kuruluşu (ICAO) tarafından belirlenir.

Trafik deyince genelde kara trafiği akla gelir. Dünyada ve memleketimizde motorlu araç sayısının ve nüfusun giderek artması, otomotiv sanayiinde gelişmeler, her geçen yıl trafik kazalarının artması büyük can ve mal kaybı dikkatleri buraya çekmektedir. Memleketimizde 1953 yılına kadar karayolu trafik hizmetleri beldelerin kamu hizmeti olarak belediyelerce yürütülüyordu. 18 Mayıs 1953’te yürürlüğe giren 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla karayolları üzerinde trafiğin tanzim ve murakabesi Bölge ve İl Trafik Zabıtalarınca yapılması hükmü getirildi. Daha sonra 13 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre karayollarında can ve mal güvenliğini trafik düzenini sağlama; başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyeler ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilir, denilmektedir.

Trafiğe çıkacak olan araçların ve sürücülerin Trafik Kanunu gereğince plaka ve ehliyet almaları gerekmektedir. Plakalar aracın hangi il’e ait olduğunu ve trafiğe çıkmaya ruhsatlı olduğunu gösterir. Ülkemizde her ilin trafik numarası vardır. Ehliyetse sürücüye verilen araç kullanma belgesidir. Bu belgeye sahip olmayanlar trafiğe çıkamaz ve araç kullanamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sürücü Kurslarını bitirenler Sürücü Belgesi (Ehliyet) almaya hak kazanır.

Trafik kazalarının meydana gelmesinde en önemli husus insana dayanmaktadır. İnsanların sebep oldukları hatalar kazaların ortaya çıkmasında % 97’lik payla ana kaynaktır. Yaya ve sürücülerin eğitimine önem verilmesi kaza nispetlerini azaltabilecektir. Kaidelere riayet, içkili araba kullanmama, hakkına rıza, eğitime çocuk yaştan başlama, aşırı süratten kaçma, yasaklara uyma trafiğin aksamaması ve kazaların olmaması bakımından dikkat edilecek önemli hususlardır.

Trafik kazalarının faktörleri şoför ve sürücüler, yayalar, yolcular, vasıtalar ve yol olmak üzere beş grupta toplanabilir. Bunların başında % 75, 2’lik bir oranla şoför ve sürücülerin yaptığı kazalar gelir. Bunu % 22 ile yayaların sebebiyet verdiği kazalar takip eder.

Trafik kazalarını azaltmak ve trafiğe düzgün bir akış sağlamak üzere her ülkenin ve milletlerarası trafik kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara yayaların ve sürücülerin uyması mecburidir.

Trafik kurallarından bazıları:

Trafik ışıklarının ve polisinin bulunduğu yerlerden karşıdan karşıya geçiniz.

Hatalı sollama yapmayınız.

Öndeki aracı, duruş güvenliğini sağlayacak bir mesafeyle takip ediniz.

Yorgun, içkili, uykusuz ve alkollü araba kullanmayınız.

Trafik işaret ve levhalarına uyunuz.

Emniyet kemerlerinizi takmadan yola çıkmayınız.

Şarkı Sözleri

Arda tarafından söylenen trafik adlı şarkının sözleri.


hey trafik
söyle pislik
ne bu kargaşa, ne bu kirlilik
yo yoooo!!! insanları öldüren
ezen geçen trafik
çok düzgün kurallar
ama uymayan insanlar
yeşil sarı kırmızı
işte bunlar-bunlar-bunlar
her gün ölen insanlar
ölüm makinesi taşıtlar
mesela bir çocuk sokakta oynuyor
bunu görmeyen adam da ona çarpıyor
çocuğun hali tabii ki hastanelik
bitsin artık bu acımasız trafik


Berkay tarafından söylenen trafik adlı şarkının sözleri.


trafiği oyun sandınız hepiniz
kemeri takmayıp bastınız gittiniz
kırmızıda dur dedim
anlamadılar
yeşilde geç dedim
duymadılar
sarı da sakın geçme hazırlan
ama kimseler takmadılar
trafik hayat
gerisi bayat
rap ise spesyal
hip hop da tarz

A P O tarafından söylenen trafik adlı şarkının sözleri.

trafik canavarı aldı tek kolu
210 bas yolun sonu boru
kan akmayınca olmazki korku
zaman tehlikeli kıçını koru
kemeri tak ve 240 bas
karşına çıkar yargısız infaz
tabelalarda seni etmedi ikaz
gebereceksin etme sakın itiraz
son model araba senin tabutun
trafik memuruna yokki hudutun
alkolü aldın hızlı kaçtın aştın ama direksiyon başında uyudun
hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçti bi boka benzemiyo
kemer terletio morgda bekletio
mevlüt okunmadan kabre defnedio

nakarat(2x)
gel go pilot olacak entel
emniyet kemeri takma tembel
mercedes limuzin ne fardeker
bu arabada buraya nah parkeder

hava yastıkları açılmaz airbaglere yaslanıp yatılmaz
ne sağ nede sol sinyal çalışmaz
hawada takla at ama zincir takılmaz
aklı başında diilki yaşında
helva acı gelir ölü yasında
mevlüt şekeri son sadakasında
patates oldun 2 tır arasında
bağdat caddesinde kapışın
cama çarpan sinek gibi duwara yapışın
virajı alamadı bak arkadaşın
sen canawarmışın nereye kaçışın
kadawra olmaz leşinden
seni tanıyamadı belki eşinden
daha çok kişi gelecekti peşinden
geç kalıp kovulacakmış işinden(banane)


nakarat(2x)
gel go pilot olacak entel
emniyet kemeri takma tembel
mercedes limuzin ne fardeker
bu arabada buraya nah parkeder

bu acelen ne nereye böyle
cehennem bekler telaş etmesene
trafikte bıktım artık keşmekeşe
otobanda gazi yada ölü peşpeşe
kırmızı ışıkta durma geç kendine acımıyon ama çocuğun olacak felç
yaşayarak öğrenecek elbet er geç
herkese tek kural yaşlı yada genç
düğün arabasıdan kabristana
altına işedi pisledimi fistana
cennete değil eşşekistana
f-1 çok önce geldi istanbula
ne ehliyet war nede stepne
polise rüşvetle yoluna git be
aynı polisin karısınada çarp be
belki o zmn mühebbet hapiste

nakarat(5x)
gel go pilot olacak entel
emniyet kemeri takma tembel
mercedes limuzin ne fardeker
bu arabada buraya nah parkeder


yeahh..gell..hıhıh..geberin alayınız ..

Osman Aytaç tarafından söylenen trafik adlı şarkının sözleri.

hava raporu yağmur var dedi
yollar yine tıkandı
çıkmışsan yola çaresi yok
her cadde her sokak yeni bir tuzak
milim, milim ilerleyen trafik insanı delirtiyor
yetişmek imkânsız bir yere
artık yeter bu ne biçim çile

direksiyon insanı çıldırtıyor
bastırıyor durmadan kornaya
öfkeyle gazı kökletiyor
ama nafile ne yapsan yürümüyor


takma kafayı sakın takma
at bir cd değişsin bu hava
aldırma sakın kornalara
önüne dalan uyanıklara
kalbini düşün sakın dalaşma yanındaki arabayla
bırak geçsin aman geçsin
ne olacak birkaç metre için

direksiyon insanı çıldırtıyor
bastırıyor durmadan kornaya
öfkeyle gazı kökletiyor
ama nafile ne yapsan yürümüyor

Timur Selçuk tarafından söylenen trafik adlı şarkının sözleri.

şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.

No.1 tarafından söylenen trafik adlı şarkının sözleri.

seni değil kafamı kırmak amacım
kır kötü düşünceler dışarı sızsın
ceketini al çık sigaranı yak çek
kasetini tak hep kafana da bir cap
bir bara gidelim ve biraz içki içelim
diye çıktım iki gündür dönemedim geri
bu suların üstünden köprüler geçti
yarım şişe viski hepsi de seksi
yere düşen kumbaradan etrafa saçılan
bir para gibiyim arama beni bebeğim
ya da ara geleyim bugünlük iyi mi
çok sarhoş denize düşene sarılan
sikilmiş gözlerle dünyayı izle
bu filmin içinde gözler bizde
kay yana yoksa bir kaynana gibi
senin kafanı sikerken kimler bizle
ve donunu düşüren kahraman olamaz
sarhoştum düştüm ama yine kalktım
omuzlarına abanıp teomanı açtım
işimi bitirdim ve evime kaçtım
neşeli ve üzgün köşeli ve düzgün
ben senden üstünsem niye bana küstün
akmayan trafikse ilişkiler korna
sesine alışmış kafamızı yorma
çok sakar olsam da seviyorum kafamı
suyun içine düşür telefonu parayı
rakı bardağındaki kırmızı ruj izi
sadece para kaybı dünün analizi
kimisinin de parası var ve yemez
denizlinin içindeki dalgayı kes
bu zıkkım bizi bir gün affedecek
ama öldürülen öldüreni öldüremez
sana mı inanayım memelerine mi
erkan can gibi açtım düğmelerini
ahlak belanı versin iyi dedim değil mi
mükremin çıtırdan hallice miyim
karnımı doyuruyor ilaçlarım
anneanneminkilerden biraz daha fazla moruk
demlik poşedi gibi
devrik cümleleri kafanızın içine de sallıyorum
bizi bilen bilir diyenler dizi gibi
sana göre bir numara ona göre zibidi
ilgini halatla çeker kafiye dizilimi
dizlerini büker diren
olduğundan daha farklı görünme
sana ölü balık gibi bakan gözlerime
özünde iyi biri olabilirsin ama
biz inmiyoruz o kadar derine
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Trafik ışığı

Trafik ışığı ya da trafik lambası, yol bağlantılarında, kavşaklarda, yaya geçitlerinde ve trafiğin kontrol edilmesi gereken diğer yerlerde bulunan trafik düzenleme aracı. İlk trafik ışığı 1868'de Londra'ya konmuştur. Trafik ışıkları, trafikte geçiş üstünlüğünün ...

Trafik ışıkları

Trafik ışığı ya da trafik lambası, yol bağlantılarında, kavşaklarda, yaya geçitlerinde ve trafiğin kontrol edilmesi gereken diğer yerlerde bulunan trafik düzenleme aracı. İlk trafik ışığı 1868'de Londra'ya konmuştur.

Trafik Işaretleri

Trafik işaretleri karayollarında yasak, tehlike, bilgi işaretleri olmak üzere 3 çeşittir. Demiryollarında elle verilen işaretler yanında levhalar bulunur. Denizyollarında şamandıra ve ışık işaretleri vardır. Havayollarında ise sinyal levhaları ve ışıklandırma vardır.

Trafik Kazası

Trafik kazası, bir kara yolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir.

Trafik Sıkışıklığı

Trafik sıkışıklığı yol ağının kullanımının artması sonucu, daha yavaş hızlarla ilerlemek, daha uzun süre yolculuk etmek ve sıra beklemek olarak tanımlanmaktadır. En yaygın olarak otoyol araçları için kullanılır. Trafik yoğunluğu araçların hareketlerini kısıtlıyor ve ...

Trafik Sigortası

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (yaygın adıyla Trafik Sigortası), Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan sigorta.

Trafik ışıklarının Renkleri

Trafik ışıkları uygulaması, önceleri demiryollarının trenleri kontrol için uyguladığı sinyaller Örnek alınarak başlamıştır. Demiryolları idaresi kırmızı rengi 'dur' sinyali olarak seçmişti. Kırmızı renk kan rengi olduğundan asırlar boyu tehlikenin, tahribatın ve ...

Hava Trafik Kontrol

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını önlemek; hızlı ve düzenli hava trafik akışını sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmeti (ATS) türü. ATC ...