Trafik

Kısaca: Yayaların, hayvanların, kara, deniz, hava vâsıtalarının hareketi; gidiş geliş. Seyrüsefer. Bu kelime araçlı araçsız bütün taşıma işlerini de içine almaktadır. İnsanın bütün hayâtında önemli yeri olan trafiğin 40-50 yıl önce günlük hayâta bugünkü kadar tesir edeceği hayâl bile edilemiyordu. ...devamı ☟

trafik
Trafik

Yayaların, hayvanların, kara, deniz, hava vasıtalarının hareketi; gidiş geliş. Seyrüsefer. Bu kelime araçlı araçsız bütün taşıma işlerini de içine almaktadır. İnsanın bütün hayatında önemli yeri olan trafiğin 40-50 yıl önce günlük hayata bugünkü kadar tesir edeceği hayal bile edilemiyordu.

Bilinen en eski trafik kuralları Babillilere aittir. Bundan sonra Romalılar büyük ticari yollara hakimiyetleri sebebiyle değişik kaideler koydular. Avrupa’dan Çin’e kadar olan ticari yollar için tedbirler aldılar. Onlardan sonra çok kısa zamanda üç kıtaya hakim olan Müslümanlar geniş topraklar üzerinde emniyetli kervan yollarını işlettiler. Selçuklu ve Osmanlılar yolculuğun emniyetli yapılması için yol güzergahı üzerinde han ve kervansaraylar inşa ettiler. Yollarda yapılan taş ve kemer köprülerden bir kısmı günümüzde kullanılmaktadır.

Tarihin çeşitli dönemlerinde bazı ülkeler deniz ulaşımında öncülük yaparak kullanılan vasıtaları geliştirdiler. Mısır, Finike, Kartaca, Yunan, Roma Bizans, Osmanlı medeniyetlerinde deniz vasıtalarında önemli gelişmeler oldu. Küçük ve büyük denizlerde gemilerin belli yolları takipleri zamanla gemi trafiğinin artmasına sebep oldu. Buharlı gemilerin bulunması, limanlar arası taşımacılığın önem kazanması belli bölgelerde trafiği daha fazlalaştırdı. Bilhassa liman, boğaz ve kanallarda ulaşımın artması yeni trafik kurallarının uygulanmasını gerektirdi. Milletlerarası deniz yollarının mecburi olarak kullanılması ve yaygınlaşması milletlerarası deniz trafik kaidelerini ortaya çıkardı. Devletlerin bunlara uyma mecburiyeti genel kaide haline geldi İmdat isteyen gemilere yardım, deniz fenerleri, kurtarma kuruluşları, kılavuzluk hizmetleri, ikmal, bakım, onarım, gemilerin izin ve muayeneleri, gümrük işlemleri, milletlerarası trafik kaidelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Hava ulaşımı bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra önem kazandı. Büyük şehirler ve milletlerarası uçak seferlerinin her geçen gün fazlalaşması bazı bölgelerde hava trafiğinin artmasına sebep oldu. Hava meydanlarından yolcu ve yük nakli belli esaslar dahilinde yapılmaktadır. Ülkeler arası seferler çok artınca milletlerarası antlaşmalara ihtiyaç duyuldu. Böylece devletlerin ve özel şirketlerin hava sahalarından ve meydanlarından faydalanmaları esasa bağlandı. Bugün hava trafiği denetiminin gayesi uçak rotalarının çakışmasını önlemek ve uçaklar arasında güvenli bir mesafenin bulunmasını sağlamaktır. Uçuş sırasında uçaklar arası bulunması gereken açı derecesi, doğru ve dikey uzaklıkları Ülkelerarası Sivil Havacılık Kuruluşu (ICAO) tarafından belirlenir.

Trafik deyince genelde kara trafiği akla gelir. Dünyada ve memleketimizde motorlu araç sayısının ve nüfusun giderek artması, otomotiv sanayiinde gelişmeler, her geçen yıl trafik kazalarının artması büyük can ve mal kaybı dikkatleri buraya çekmektedir. Memleketimizde 1953 yılına kadar karayolu trafik hizmetleri beldelerin kamu hizmeti olarak belediyelerce yürütülüyordu. 18 Mayıs 1953’te yürürlüğe giren 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla karayolları üzerinde trafiğin tanzim ve murakabesi Bölge ve İl Trafik Zabıtalarınca yapılması hükmü getirildi. Daha sonra 13 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre karayollarında can ve mal güvenliğini trafik düzenini sağlama; başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyeler ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilir, denilmektedir.

Trafiğe çıkacak olan araçların ve sürücülerin Trafik Kanunu gereğince plaka ve ehliyet almaları gerekmektedir. Plakalar aracın hangi il’e ait olduğunu ve trafiğe çıkmaya ruhsatlı olduğunu gösterir. Ülkemizde her ilin trafik numarası vardır. Ehliyetse sürücüye verilen araç kullanma belgesidir. Bu belgeye sahip olmayanlar trafiğe çıkamaz ve araç kullanamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sürücü Kurslarını bitirenler Sürücü Belgesi (Ehliyet) almaya hak kazanır.

Trafik kazalarının meydana gelmesinde en önemli husus insana dayanmaktadır. İnsanların sebep oldukları hatalar kazaların ortaya çıkmasında % 97’lik payla ana kaynaktır. Yaya ve sürücülerin eğitimine önem verilmesi kaza nispetlerini azaltabilecektir. Kaidelere riayet, içkili araba kullanmama, hakkına rıza, eğitime çocuk yaştan başlama, aşırı süratten kaçma, yasaklara uyma trafiğin aksamaması ve kazaların olmaması bakımından dikkat edilecek önemli hususlardır.

Trafik kazalarının faktörleri şoför ve sürücüler, yayalar, yolcular, vasıtalar ve yol olmak üzere beş grupta toplanabilir. Bunların başında % 75,2’lik bir oranla şoför ve sürücülerin yaptığı kazalar gelir. Bunu % 22 ile yayaların sebebiyet verdiği kazalar takip eder.

Trafik kazalarını azaltmak ve trafiğe düzgün bir akış sağlamak üzere her ülkenin ve milletlerarası trafik kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara yayaların ve sürücülerin uyması mecburidir.

Trafik kurallarından bazıları:

Trafik ışıklarının ve polisinin bulunduğu yerlerden karşıdan karşıya geçiniz.

Hatalı sollama yapmayınız.

Öndeki aracı, duruş güvenliğini sağlayacak bir mesafeyle takip ediniz.

Yorgun, içkili, uykusuz ve alkollü araba kullanmayınız.

Trafik işaret ve levhalarına uyunuz.

Emniyet kemerlerinizi takmadan yola çıkmayınız.

trafik

1 . Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt araçları tarafından kullanılması, seyrüsefer.
2 . Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü:
"Trafik, Bankalar Caddesi'nin ağzından Taksim doğrultusuna aralıksız boşalıyor."- A. İlhan.
3 . mecaziÖnemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi.

trafik

Almanca trafik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. traffic

trafik

Türkçe trafik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Trafik] n. traffic

trafik

ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt araçları tarafından kullanılması, gidişgeliş, seyrüsefer.
ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü.
önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidişgelişi.

trafik

Almanca trafik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. bureau de tabac (m)

trafik

Türkçe trafik kelimesinin Fransızca karşılığı.
trafic [le], circulation [la]

trafik

Türkçe trafik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Straßenverkehr, Verkehr

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

trafik Resimleri

Kara ulaşımı
4 yıl önce

Trafik, insanların, hayvanların ve taşıtların kara, hava, deniz, demir yollarındaki hareketleridir. Motorlu taşıt trafiği ülkelere göre sağdan veya soldan...

Hava Trafik Kontrol
1 yıl önce

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını...

Trafik ışığı
1 yıl önce

gereken diğer yerlerde bulunan trafik düzenleme aracı. İlk trafik ışığı 1868'de Londra'ya konmuştur. Trafik ışıkları, trafikte geçiş üstünlüğünün yerine,...

Hava trafik hizmeti
1 yıl önce

Hava trafik hizmeti (ATS), uçuş ve yer emniyetini artırmak ve uçuşların akıcı gerçekleşmesine yardımcı olmak için çeşitli havacılık birimleri tarafından...

Trafik kazası
1 yıl önce

Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana, ağaca veya herhangi başka bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma...

Trafik (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Trafik, insanların, hayvanların ve taşıtların kara, hava, deniz, demir yollarındaki hareketleri. Hava Trafik Kontrol (ATC) Trafik Sigortası Trafik psikolojisi...

Trafik Zabıtası
4 yıl önce

Trafik zabıtası, asli görev olarak trafik hizmetlerini yürütmektir. Trafik zabıtası karşılaştığı acil ve zorunlu durumlarda genel zabıta görevi yapmakla...

Trafik sigortası
4 yıl önce

sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi...

Trafik Sigortası, Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Trafik Kanunu, Kasko, Polis, Sigorta, Türkiye, Prim, Tramer, Sorumluluk sigortası, Zorunlu sigortalar