Trajedi

Kısaca: Tiyatro sanatının en eski türüdür. Tarihi, eski Yunan'da şarap tanrısı Dionisos adına yapılan şenliklere kadar dayanır. İlk olarak Yunanistan'da ortaya çıkan trajedi, daha sonra Roma'ya geçmiştir. Orta Çağ'da belli bir varlık ortaya koyamamış, ancak Rönesans ile büyük bir gelişme göstermiştir. Fakat, en başarılı örneklerine 17. yüzyılda kavuşmuştur. Trajedi, insanların hayatını, karşılaştıkları faciaları, korku ve heyecan örgüsü içinde, sahnede gözler önüne seren eserdir. Ana çatı olarak fert ...devamı ☟

Tiyatro sanatının en eski türüdür. Tarihi, eski Yunan'da şarap tanrısı Dionisos adına yapılan şenliklere kadar dayanır. İlk olarak Yunanistan'da ortaya çıkan trajedi, daha sonra Roma'ya geçmiştir. Orta Çağ'da belli bir varlık ortaya koyamamış, ancak Rönesans ile büyük bir gelişme göstermiştir. Fakat, en başarılı örneklerine 17. yüzyılda kavuşmuştur.

Trajedi, insanların hayatını, karşılaştıkları faciaları, korku ve heyecan örgüsü içinde, sahnede gözler önüne seren eserdir. Ana çatı olarak fert ile onun kaderi üzerine kurulan trajedi, kaderin adım adım hükmünü ferde kabul ettirmesiyle neticeye gider. Konusunu genellikle tarihten ve mitolojiden alır. Eserin kahramanları hep yüksek tabakadan seçilir. Bu insanların ihtiraslarını, kahramanlıklarını, zaaflarını, canlı tablolar halinde gözler önüne serer.

Trajediler tek bir olay üzerine kurulur. Korkunç ve çirkin olaylar seyircinin önünde gösterilmez, kahramanlar tarafından sahnede hikaye edilir. Kullanılan dil yüksek perdeden seslenir, basit ifadelere ve çirkin söyleyişlere asla yer verilmez. Manzum olarak kaleme alınırlar. Trajedilerde üç birlik kuralına sıkı sıkıya uyulur. Üç birlik kuralı kısaca, olayda, birlik, zamanda birlik, yer. de birlik demektir.

1 — Zamanda birlik: Konu belli bir zamanla sınırlıdır. Onun dışına çıkamaz. Trajedilerde konu 24 saat içinde başlayıp neticelenecek şekilde yazılır.

2 — Yerde birlik: Olayın geçtiği yerler, mantık ve uzaklık bakımından birbirine yakın olmalıdır. Olay tek bir dekor içinde geçer.

3 — Konuda birlik: Konu seyirciyi şüpheye düşürmeyecek, şaşırtmayacak, mantık zincirinden çıkmayacak şekilde ele alınarak işlenmelidir. Eser tek olay üzerine kurulur, tek bir olay sergilenir.

Ancak trajedinin sıkı sıkıya bağlı bulunduğu, bu üç birlik kuralı, Shakespeare'den başlayarak gittikçe önemini kaybetmiş, günümüzde ise tamamen bırakılmıştır. Trajedilerde kullanılan dil, seçkin, asil bir dildir. Bütün karakterler dilin seçilmiş kelimeleri ile konuşurlar. Basit kelimelere ve söyleyişlere asla yer verilmez.

Yukarıda belirtildiği gibi 17. yüzyıla kadar ve bu yüzyılda manzum olarak kaleme alınan trajediler bu yüzyıldan sonra nesir olarak da yazılmaya başlanmıştır. Önceleri konusunu ve karakterlerini hep yüksek tabakadan seçtiği halde, yine bu yüzyıldan sonra, konularını ve karakterlerini halk yaşayışından ve halkın içinden seçmeye başlamıştır.

En eski tiyatro türü olan ve zengin bir tarihi bulunan trajediler, yirminci yüzyılda yerini tamamiyle dramlara bırakmaya başlamıştır.

trajedi

Türkçe trajedi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tragedy, buskin

trajedi

Türkçe trajedi kelimesinin Fransızca karşılığı.
tragédie [la]

trajedi

Türkçe trajedi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Tragik, Tragödie, Trauerspiel

trajedi

1 . Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia, tragedya, ağlatı.
2 . mecazFacia.

İlgili konular

yunanca

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trajedi
2 yıl önce

Trajedi veya tragedya sözcüğü Yunanca tragoidia’dan gelir. Tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleşmesiyle "keçilerin türküsü" anlamına gelir...

Trajedi, Yunanca
Tiyatro
2 yıl önce

uzantısıdır. Nitekim, Yunan tiyatrosunda sadece iki tür oyun vardı: trajedi ve komedi. Trajedilerde içerik daha çok Tanrılarla insanların çatışmaları üzerineydi...

Tiyatro, Komedi, Opera, Operet, Revü, Trajedi, Kostüm, Dekor, Müzik, Dans
Dram (Tiyatro)
2 yıl önce

Dram (Yunanca: δρᾶμα dráma “Hareket”) trajedi, komedi veya trajikomedi türünde tiyatro eseri. Dramatik, epik ve liriğin yanı sıra üçüncü esaslı edebi...

Dram (tiyatro), Dram, Kategori, Oyun, Sahne, Yazar, Payda
Jean Racine
2 yıl önce

edebiyatının önde gelen şairlerinden ve trajedi yazarlarından olan Racine iyi bir eğitim görmüştür. Özellikle Yunan trajedi şairi Euripides (Öripid)'den etkilenen...

Jean Racine, Filistin, Fransız, Tanzimat Dönemi, Trajedi, Yunan mitolojisi, İngiliz
Komedi-drama
5 yıl önce

geleneksel doğu tiyatrosu, Sock ve Buskin yani komedi ve trajedi olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Bir trajedi, tipik olarak kurgusal ya da tarihsel bir kahramının...

Melpomene
2 yıl önce

perilerinden biri. Trajedinin ilham perisidir. Genelde trajik bir maske, nadiren bir bıçak tutarken resmedilir. Sık sık cothurnus (dönemin trajedi oyuncuları...

Melpomene, 1891, Erato, Euterpe, Hesiodos, Kalliope, Kleio, Mitoloji, Müzler, Polymnia, Taslak
Colley Cibber
5 yıl önce

oldu. Love's Last Shift (Komedi, 1696) Woman's Wit (Komedi, 1697) Xerxes (Trajedi, Lincoln's Inn Fields, 1699) Love Makes a Man (Komedi, 1701) The School...

Colley Cibber, 11 Aralık, 1671, 1757, 6 Kasım, III. Richard (oyun), Komedi, Londra, Molií¨re, Parodi, Poet Laureate
Cromwell
2 yıl önce

Victor Hugo'nun 1827'de yazdığı oyun. Cromwell (trajedi), Honoré de Balzac'ın 1827'de yazdığı manzum trajedi. Cromwell (film), Ken Hughes'ün 1970'te yönettiği...

Cromwell tank, IIDSİngilizZSA, 1940, 1941, 1943, 1944, 1954, 1960, 1978, 1979, Archer