Transit

1. anlamı Bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçme:"İhtarlı, doğrudan doğruya yahut transit olarak bir tomar telgraf yığılmış olduğunu ben görmüştüm."- F. R. Atay. Millî topraklardan geçiş sırasında, hiç durmadan geçen mallar için gümrüksüz geçme. Bir katarın, bir gardaki art arda gelen yol bölgelerinden durmadan geçmesi.
2. anlamı geçiş; gökcisminin teleskop sahasından geçmesi, astr; transit; transit geçmek, geçmek; mürur, i, geçme; yatay ve düşey açıları ölçmeye mahsus yüzölçümü aleti; ufak bir gökcisminin büyük bir gökcismi ile dünyanın arasından geçmesi, astr; teles.
3. anlamı taşıma. aktarma. geçiş.
4. transit.

Transit

s. transit
i. transit, transit geçiş, yıldızın burçlar kuşağından geçmesi, geçme

Transit

bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçme.
ulusal topraklardan geçiş sırasında, hiç durmadan geçen mallar için gümrüksüz geçme.
bir katarın, bir gardaki art arda gelen yol bölgelerinden durmadan geçmesi.

Transit

Transit İngilizce anlamı ve tanımı

Transit anlamları

  1. (noun) The act of passing; passage through or over.
  2. (noun) An instrument resembling a theodolite, used by surveyors and engineers; -- called also transit compass, and surveyor's transit.
  3. (noun) The passage of a smaller body across the disk of a larger, as of Venus across the sun's disk, or of a satellite or its shadow across the disk of its primary.
  4. (noun) The passage of a heavenly body over the meridian of a place, or through the field of a telescope.
  5. (v. t.) To pass over the disk of (a heavenly body).
  6. (noun) A line or route of passage or conveyance; as, the Nicaragua transit.
  7. (noun) The act or process of causing to pass; conveyance; as, the transit of goods through a country.

Transit tanım:

Kelime: tran·sit
Söyleniş: 'tran(t)-s&t, 'tran-z&t
İşlev: noun
Kökeni: Middle English transite, from Latin transitus, from transire to go across, pass
1 a : an act, process, or instance of passing through or over : PASSAGE b : CHANGE, TRANSITION c (1) : conveyance of persons or things from one place to another (2) : usually local transportation especially of people by public conveyance; also : vehicles or a system engaged in such transportation
2 a : passage of a celestial body over the meridian of a place or through the field of a telescope b : passage of a smaller body (as Venus) across the disk of a larger (as the sun)
3 : a theodolite with the telescope mounted so that it can be transited

Transit ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Passage, Theodolite, Transportation,

Transit

Fransızca Transit kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. transit, passage, transition, transportation

Transit

Almanca Transit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. transit, passage

Transit

Türkçe Transit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. passage, crossing, transition, transportation, conveyance
n. transit, passage, transition, transportation, conveyance, crossing
n. transit, passage, transition, transportation

Transit

n. passage, crossing, transition, transportation, conveyance
n. transit, passage, transition, transportation, conveyance, crossing
n. transit, passage, transition, transportation

Transit

İngilizce Transit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. tránsito, paso, pasaje

Transit

İngilizce Transit kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. passage


Yanıtlar