Transition

1. anlamı bağlantı; intikal, geçiş; transition period, transition stage geçiş devresi, eksen değişimi, müz, intikal devresi, geçiş; geçiş yeri veya müddeti.
2. anlamı değişme. geçiş. intikal. hal değişikliği.
3. anlamı geçis.

Transition

s. değişme, geçiş i. geçiş, intikal, hal değişikliği

Transition

Fransızca Transition kelimesinin Türkçe karşılığı.
[la] (bir halden bir hale) geçme, geçiş; (düşünceleri) birbirine bağlama

Transition

Almanca Transition kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. geçiş (f)

Transition

Transition İngilizce anlamı ve tanımı

Transition anlamları

  1. (noun) Passage from one place or state to another; charge; as, the transition of the weather from hot to cold.
  2. (noun) A passing from one subject to another.
  3. (noun) A direct or indirect passing from one key to another; a modulation.
  4. (noun) Change from one form to another.

Transition tanım:

Kelime: tran·si·tion
Söyleniş: tran(t)-'si-sh&n, tran-'zi-, chiefly British tran(t)-'si-zh&n
İşlev: noun
Kökeni: Latin transition-, transitio, from transire
1 a : passage from one state, stage, subject, or place to another : CHANGE b : a movement, development, or evolution from one form, stage, or style to another
2 a : a musical modulation b : a musical passage leading from one section of a piece to another
3 : an abrupt change in energy state or level (as of an atomic nucleus or a molecule) usually accompanied by loss or gain of a single quantum of energy
- tran·si·tion·al /-'sish-n&l, -'sizh-, -'zish-; -'si-sh&-n&l, -'zi-, -zh&-/ adjective
- tran·si·tion·al·ly adverb

Transition ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Conversion, Modulation, Passage,

Transition

Fransızca Transition kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. passage, transition

Transition

n. passage, change, transformation n. passage, transition

Transition

İngilizce Transition kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. transición

Transition

İngilizce Transition kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. transition, passage; changement

Transition

İngilizce Transition kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Übergang, Veränderung


Yanıtlar