transparent medium

saydam ortam; görüntü geçiren ortam

Yanıtlar