Transplant

Diğer anlamları

Transplant

1. anlamı nakledilmek, başka yere dikmek, nakletmek.
2. anlamı nakledilen şey. aktarılan şey. organ nakli. (bitki) başka bir yere dikmek/aktarmak. (organ.saç.vb.) nakletmek.

Transplant

Transplant İngilizce anlamı ve tanımı

Transplant anlamları

  1. (v. t.) To remove, and settle or establish for residence in another place; as, to transplant inhabitants.
  2. (v. t.) To remove, and plant in another place; as, to transplant trees.

Transplant tanım:

Kelime: trans·plant
Söyleniş: "tran(t)s-'plant
İşlev: verb
Kökeni: Middle English transplaunten, from Late Latin transplantare, from Latin trans- plantare to plant
transitive senses
1 : to lift and reset (a plant) in another soil or situation
2 : to remove from one place or context and settle or introduce elsewhere : RELOCATE
3 : to transfer (an organ or tissue) from one part or individual to another
intransitive senses : to admit of being transplanted
- trans·plant·abil·i·ty /"tran(t)s-"plan-t&-'bi-l&-tE/ noun
- trans·plant·able /tran(t)s-'plan-t&-b&l/ adjective
- trans·plan·ta·tion /"tran(t)s-"plan-'tA-sh&n/ noun
- trans·plant·er /tran(t)s-'plan-t&r/ noun

Transplant ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Graft, Transfer, Transplantation, Transplanting, Transpose,

Transplant

İngilizce Transplant kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. trasplante, injerto v. transplantar, trasplantar

Transplant

İngilizce Transplant kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. greffe, transplantation v. transplanter, greffer

Transplant

İngilizce Transplant kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Verpflanzung v. verpflanzen, übertragen

Transplant

İngilizce Transplant kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. trapianto v. (Agr, Chir) trapiantare; trasferire

Transplant

İngilizce Transplant kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. transplante v. fazer transplante, transplantar

Transplant

f. nakletmek, başka yere dikmek, nakledilmek

Transplant

Fransızca Transplant kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. transplant, removal from one place and introduction to another (organ, refugee, etc.), transfer, relocation

Transplant

İngilizce Transplant kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. transplantatie ww. transplanteren, overbrengen

Transplant

n. removal from one place and introduction to another (organ, refugee, etc.), transfer, relocation v. remove from one place and introduce into another (organ, person, etc.), transfer, relocate n. transplant, removal from one place and introduction to another (organ, refugee, etc.), transfer, relocation

Transplant

Fransızca Transplant kelimesinin Almanca karşılığı.
n. transplantat

Transplant

Fransızca Transplant kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] nakledilen organ\doku

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.