Trapman

Kısaca: Trapman, buhar kapanı (kondenstop) kaçaklarını ölçmek ve sonuçları analiz edebilmek için kullanılan bir sistemdir. Sistem ultrasonik ses seviyesi ve sıcaklık ölçen bir cihaz ve ölçümlerin yüklendiği, analiz edildiği bir yazılımdan oluşur. Bu sistem yardımıyla buhar kaçakları hem miktarsal (kg/h) hem de parasal olarak (YTL/yıl) izlenebilir. ...devamı ☟

Trapman, buhar kapanı (kondenstop) kaçaklarını ölçmek ve sonuçları analiz edebilmek için kullanılan bir sistemdir. Sistem ultrasonik ses seviyesi ve sıcaklık ölçen bir cihaz ve ölçümlerin yüklendiği, analiz edildiği bir yazılımdan oluşur. Bu sistem yardımıyla buhar kaçakları hem miktarsal (kg/h) hem de parasal olarak (YTL/yıl) izlenebilir.

Bu sistemin uygulanabilmesi için ister cihaz tek başına kullanılarak direkt ölçümler yapılabilir, istenirse bilgisayar programına tüm buhar kapanı bilgileri girilmek suretiyle (kapan tipi, imalatçı firma, giriş basıncı, karşı basınç, kondens yükü vs) daha kayda ve raporlamaya yönelik bir başlangıç yapılabilir. Bigisayar programı yardımıyla bir başlangıç yapılması, hem tüm tesisin buhar kapanı envanterinin kayda alınmasını sağlar hem de yapılan ölçüm sonuçları, tarih sırasına göre, bilgisayarda veritabanında saklanabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.