tremble in the balance

karara bağlanmamak, askıda kalmak, belirsiz olmak

Yanıtlar