Tremor

Kısaca: İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir. ...devamı ☟

Tremor Sabit bir nokta etrafında irade dışı, düzenli ve tekrarlı vücut hareketleri. Genellikle elleri, başı, dili veya çeneyi ve nadiren gövdeyi tutar. Birçok durumda görülen bir belirtidir.

Aksiyon tremoru: Bu tremor vücut hareket ettirildiğinde ortaya çıkar. En sık görülen tremordur. Yorgunluk, sıkıntılı, güçsüzlük hiperkapni (kanda karbondioksit yükselmesi), ilaç alımı ve bazı metabolik ve endoksin durumlarda artar (kan şekeri düşüklüğü, kanda üre artışı, ciddi karaciğer hastalığı, tiroid hormon yüksekliği ve ağır metal zehirlenmeleri). Katekolamin, amfetamin, teofilin, kafein, lityum, trisiklik antidepresanlar, steroitler, antipsikotik ilaçlar ve sodyum valproat gibi ilaçlarla da ortaya çıkabilir. El, kafa ve daha az dil ve dudağı tutar ve konuşurken ve yazarken olur. Normal sağlıklı insanlarda ortaya çıkabilen fizyolojik tremorun abartılmış hali gibidir.

Daha yavaş bir aksiyon tremoru ailevi veya ırsi tremordur. Bu, çocuklukta başlar ve erişkinlikte de sürer. Alkol alımı ve alkol kesilme sendromunda bu tip tremor görülebilir. İlk defa yaşlılıkta görülen tremora senil (yaşlılık) tremoru adı verilir.

İntansiyon tremoru: Ataksik (denge bozukluğu) veya kinetik (hareketli) tremor da denir. Vücut hareketsizken ve harekete başlarken yoktur, fakat hareketin devamıyla ortaya çıkar. Bu tip tremor beyincik hastalığında görülür. Hastalık şiddetliyse kol veya bacağın kaldırılması bile geniş açılı tremora sebep olur. Nadiren Multiple Skleroz ve Wilson hastalığında da ortaya çıkar.

Statik (İstirahat) tremoru (Parkinsoniyan tremor): En karakteristik görünümü hareket etmezken (istirahatta) ortaya çıkması ve hareketle geçici bile olsa durmasıdır. En çok tek veya her iki elde ve nadiren çene ve dildedir. Tipik olarak Parkinson hastalığında görülür: Baş parmak, işaret parmağı ve bileği tutabilir. Wilson hastalığında ortaya çıkan istirahat tremoru ise daha büyük kasları tutar ve daha geniş açılıdır.

Tedavi: Hafif aksiyon tremoru izoniazit adlı ilaçla geçer. Daha şiddetliler propranolol, primidon, diazemle azalabilir. İntansiyon tremoru bazan izoniazit ve B6 vitaminiyle azalabilirse de genellikle ilaçlar etkisiz kalır. Tremor olan kol veya bacağa hafif ağırlık koymak nadiren faydalı olabilir veya ventrolateral talamotomi (bir beyin ameliyatı) tremoru hafifletebilir. Statik (parkinsonian) tremor Parkinson Hastalığının tedavisiyle azalır. L-Dopa ve antikolinerjik ilaçlar kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Tremor

1. anlamı ürperti/sarsıntı, sarsıntı; titreme; ürperme.
2. anlamı titreme. sarsıntı.

Tremor

Tremor İngilizce anlamı ve tanımı

Tremor anlamları

  1. (v.) A trembling; a shivering or shaking; a quivering or vibratory motion; as, the tremor of a person who is weak, infirm, or old.

Tremor tanım:

Kelime: trem·or
Söyleniş: 'tre-m&r
İşlev: noun
Kökeni: Middle English tremour terror, from Middle French, from Latin tremor trembling, from tremere
1 : a trembling or shaking usually from physical weakness, emotional stress, or disease
2 : a quivering or vibratory motion; especially : a discrete small movement following or preceding a major seismic event
3 a : a feeling of uncertainty or insecurity b : a cause of such a feeling

Tremor ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Microseism, Quake, Shudder,

Tremor

İngilizce Tremor kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. pequeño temblor, convulsión, tremor, trepidación, vibración

Tremor

İngilizce Tremor kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. tremblement, secousse

Tremor

İngilizce Tremor kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zucken, Zittern, Beben

Tremor

İngilizce Tremor kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. tremito, tremore, fremito; scossa; tremolio, vibrazione

Tremor

İngilizce Tremor kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. tremor, tremedeira

Tremor

i. çarpıntı, sarsıntı, titreme, ürperme

Tremor

Almanca Tremor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tremor

Tremor

Portekizce Tremor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. palpitation; dither, quake; quiver, shake; shiver, shudder; tremor, tremble

Tremor

İspanyolca Tremor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tremor, trembling

Tremor

Flemenkçe Tremor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tremor

Tremor

İngilizce Tremor kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. aardschok; huivering

Tremor

n. trembling, shudder, shock, shaking, vibration n. tremor, trembling n. palpitation; dither, quake; quiver, shake; shiver, shudder; tremor, tremble

Tremor

Almanca Tremor kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. tremito (m), tremore (m)

Tremor

Almanca Tremor kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. titreme (m)

Tremor

Portekizce Tremor kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (febre) tremblements (mp); frissons (mp)2. (frio - medo) frisson (m); tremblement (m); frémissement (m); frissonnement (m) 3. (medo) tressaillement (m)4. (natureza) tremblement (m); séisme (m); secousse (f) 5. (voz) tremblement (m); chevrotement (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Derin beyin stimülasyonu
6 yıl önce

cerrahi yöntem, Parkinson hastalığı ile alakalı şiddetli esansiyel tremor ve tremor, rijitide ve bradikinezi (yavaş hareket) için kullanılmakla birlikte...

Derin beyin stimülasyonu, 1997, 2003, 2005, Beyin, Depresyon, Epilepsi, Parkinson hastalığı, Tremor, FDA, Vagus siniri
Efedrin
3 yıl önce

zorluğu çekenlerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. Sinirlilik, tremor, uykusuzluk, iştah kaybı, taşikardi ve hipertansiyon gibi yan etkiler görülebilir...

Ağlama
6 yıl önce

mutluluk ve üzüntü gibi duygular ağlamaya neden olabilir. Yavaş ve düzensiz soluma, apne ve tremor gibi olgular da ağlama eyleminin sonuçları arasındadır....

Parkinsonizm
6 yıl önce

Parkinsonizm; titreme (tremor), yavaş devim (bradikinezi), sertlik (rijidite) ve duruş dengesizliğiyle nitelendirilen bir klinik belirtidir. Parkinsonizm...

Kevin Durand
6 yıl önce

filminde Booth, Wild Hogs filminde Red, Smokin' Aces filminde neo nasyonel sosyalist Jeeves Tremor karakterini canlandırdı. Ayrıca Otis E. filminde de bir rolü vardır. 3:10...

El
3 yıl önce

tipik tremor (elin ince ince titremesi) ki bunlarda bazen bilek düşüklüğü de vardır. Organik hastalıklar veya basit sinirlenmelerde görülen tremor, karaciğer...

El, Atardamar, Kemik, Kol, Romatizma, Jigantizm, Dirsek, Bilek, Parmak
Diazepam
3 yıl önce

kısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon, tremor, akut delirium tremens ve halüsiyonasyonlarda kullanılır. Diazepam, lokal...

Diazepam, İlaç, ABD, ATC, Anksiyete, Atılma, Avustralya, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Gebelik kategorisi
Nörolojik bozukluklar listesi
3 yıl önce

Enkoprezis Ensefalit Ensefalosel Epilepsi Erb paralizisi Eritromelalji Esansiyel tremor Fabry hastalığı Fahr sendromu Febril konvulsiyon Fibromiyalji Fisher sendromu...