Trigonometri Tarihi

Kısaca: trigonometrinin bazı ögeleri, daha Babilliler ve Mısırlılar döneminde biliniyor,eski Yunanlılar Menelaos’un Küresel geometrisi aracılığıyla, bir daire içine çizilebilen dörtgenden yola çıkarak daire yaylarının kirişlerinin değerlerini veren çizgiler oluşturuyorlardı. Daha sonra Araplar, yay kirişlerinin yerine sinüsleri koyup; tanjant, kotanjant, sekant, kosekant kavramlarını geliştirdiler. ...devamı ☟

trigonometrinin bazı ögeleri, daha Babilliler ve Mısırlılar döneminde biliniyor,eski Yunanlılar Menelaos’un Küresel geometrisi aracılığıyla, bir daire içine çizilebilen dörtgenden yola çıkarak daire yaylarının kirişlerinin değerlerini veren çizgiler oluşturuyorlardı. Daha sonra Araplar, yay kirişlerinin yerine sinüsleri koyup; tanjant, kotanjant, sekant, kosekant kavramlarını geliştirdiler. Batı’da Nasirettin Tusi’den büyük ölçüde yararlanan Regiomontanus’un Üçgen Üstüne adlı eseriyle gerçek trigonometri doğmuş oldu. François Viète ve Simon Stevin, hesaplarda ondalık sayılardan yararlandılar. John Napier logaritmayı işe kattı. Isaac Newton ve öğrencileri trigonometri fonksiyonlarının ve logaritmalarının hesabına tam serileri uyguladılar. Daha sonra da Leonhard Euler, birim olarak trigonometrik cetvelin yarıçapını alarak, modern trigonometrinin temellerini attı. Dictionnaire Larousse-Ansiklopedik Sözlük

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trigonometri
3 yıl önce

Trigonometri (Yunanca trigōnon "üçgen" + metron "ölçmek" ), üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Trigonometri...

Trigonometri, Astronomi, Kosinüs, Matematik, Pisagor teoremi, Sinüs, Tanjant, Taslak, Topografya, Trigonometrik fonksiyonlar, Küresel trigonometri
Kiriş (geometri)
6 yıl önce

parçası adını alır. Kirişler trigonometrinin ilk gelişim döneminde sıkça kullanılmıştı. Hiparkos tarafından hazırlanmış olan tarihte bilinen ilk trigonometrik...

Kalkülüs
3 yıl önce

türev, integral, diziler, seriler vb. konuları içerir. Kalkülüs; cebir, trigonometri ve analitik geometri konularının üzerine inşa edilmiştir. Kalkülüsün...

Hipparkos
3 yıl önce

dönemde yaşamış Eski Yunan gökbilimci, matematikçi ve coğrafyacı. Trigonometrinin kurucusu olarak tanınmaktadır. Anadolu'daki Nikea (bugünkü İznik) kentinde...

Mantık Tarihi
6 yıl önce

Mantık tarihi, mantığın tarihteki çeşitli kültürler ve geleneklerde ortaya çıktığı biçimlerini karşılaştırmalı olarak inceler. Birçok kültür, ayrıntılı...

Mantık tarihi, Aristo mantığı, M.í–. 4. yüzyıl, Mantık, İslam felsefesi, Orta Çağ Avrupası, Dov Gabbay, Çin felsefesi, Hint felsefesi, Yunan felsefesi
Paleontoloji tarihi
6 yıl önce

jeolojinin ve kısmen stratigrafinin gelişimine katkıda bulundu. Yaşamın evrimsel tarihi İngilizce Vikipedi maddesi 08.11.2011 tarihinde erişilmiştir....

Dik açı
3 yıl önce

Geometri ve trigonometride, bir dik açı, bir çeyrek dönüşe tam olarak 90° (derece) bir açıdır. Bir ışın, uç noktası bir doğru üzerinde olacak şekilde yerleştirilirse...

Dik açı, Astronomi, Açı, Doğru, Dörtgen, Düzlem, Geometri, Grad, Kartezyen koordinat sistemi, Mimarlık, Pusula
Bilim Tarihi
3 yıl önce

14. ve 16. yüzyıllar arasında Kerala astronomi ve matematik okulu, trigonometri ve analiz gibi alanlar da dahil olmak üzere astronomi ve özellikle matematikte...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler