trigonometrik

Trigonometri (Yunanca trigönon "üçgen" + metron "ölçmek" ), üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı.

Trigonometrik

Trigonometrik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Trigonometri

İlgili konuları ara

Yanıtlar