Trigonometrik

Trigonometri (Yunanca trigönon "üçgen" + metron "ölçmek" ), üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Trigonometrik ilgili konular

 • Trigonometri

  Trigonometri, üçgenlerin açılan ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Düzlemsel trigonometride, iki boyuttu dü
 • Sinüs

  Sinüs şu anlamlara gelebilir:
 • Kosinüs teoremi

  Kosinüs teoremi, geometride, üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verilmiş iken bilinmeyen kenarı bulmak amacıyla kullanılan form
 • Takiyüddin

  Takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. Matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. Özellikle trigonome
 • Türk-İslam Dünyasında Trigonometri

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; trigonometriye ait temel bilgiler, 8. ile 16. yüzyıl Türk -
 • Trigonometrik işlevler

  Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tek
 • Aryabhata

  Āryabhaṭa (Devanāgarī: आर्यभट) (MS 476 – 550), klasik Hint matematik ve astronomi geleneklerinden bir Hint bilim adamıdır. Bugün
 • Ebu'l Vefa el-Buzcani

  Ebu'l Vefa el-Buzcani (d. 10 Haziran 940 - ö. 1 Temmuz 998), İranlı matematikçi ve astronom.
 • Kiriş (geometri)

  kiriş, bir çemberde, iki uç noktası da çemberin üstünde bulunan doğru parçası. Sekant, sekant doğrusu veya kesen, bir kirişin doğruya uza
 • Sinüs (matematik)

  sinüs, Trigonometrik bir fonksiyon. ''Sin'' kısaltmasıyla ifade edilir.
Trigonometrik
trigonometrik