Trigonometrik işlevler

Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tekrarlanan olayları incelerken sıklıkla kullanılırlar.

Trigonometrik işlevler

300px|thumb|right|Trigonometrik işlevlerin birim çember üzerinde gösterilmesi [[Resim:Trigonometric-functions-thick.gif|300px|right|thumb|Trigonometrik fonksiyonlar: <span style="color:#00A">Sinüs</span>, <span style="color:#0A0">Cosinüs</span>, <span style="color:#A00">Tanjant</span>, <span style="color:#0AA">Cotanjant</span>, <span style="color:#A0A">Secant</span>, <span style="color:#AA0">Cosecant</span>]] 300px|right|thumb|``f`` = sin ve ``f`` = cos işlevlerinin kartezyen uzayında grafiksel gösterimi

Trigonometrik işlevler, matematikte bir açının işlevi olarak geçen işlevlerdir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tekrarlanan olayları incelerken sıklıkla kullanılırlar. Genel olarak bir açısı belirli dik üçgenlerde herhangi iki kenarın oranı olarak belirtilirler, ancak birim çemberdeki belirli doğru parçalarının uzunlukları olarak da tanımlanabilirler. Daha çağdaş tanımlarda sonsuz seriler veya belirli bir türevsel denklemin çözümü olarak geçerler.

Çağdaş kullanımda, aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere altı tane temel trigonometrik işlev vardır. Özellikle son dördünde, bu bağıntılar bu işlevlerin tanımları olarak geçer, ama bu işlevler geometrik veya başka yollardan da tanımlanabilirler, ve bu bağıntılar o yollardan da çıkarılabilir. Bu işlevler arasındaki birçok bağıntı trigonometrik ifadeler sayfasında görülebilir.

İşlev Kısaltma İlişki
Sinüs sin <math>\sin \theta = \cos \left(\frac - \theta \right) \,</math>
Kosinüs cos <math>\cos \theta = \sin \left(\frac - \theta \right)\,</math>
Tanjant tan <math>\tan \theta = \frac = \cot \left(\frac - \theta \right) = \frac \,</math>
Kotanjant cot <math>\cot \theta = \frac = \tan \left(\frac - \theta \right) = \frac \,</math>
Sekant sec <math>\sec \theta = \frac = \csc \left(\frac - \theta \right) \,</math>
Kosekant csc<br />(veya cosec) <math>\csc \theta =\frac = \sec \left(\frac - \theta \right) \,</math></td>


Sinüs ve Kosinüs İşlevleri1. f(x)=sin(x) işlevi dik üçgen`de Karşı dik kenar`ın Hipotenüs`e oranıdır. Koordinat Düzleminde "y" ekseni olarak tabir edilir. f`(x)=cosx tir. Bu işlevin tanım aralığı [1] dir. Yani, Sinx -1 den küçük 1 den büyük olamaz.

2. f(x)=cos(x) işlevi dik üçgende Komşu dik kenar`ın Hipotenüse oranıdır. Koordinat düzleminde "x" ekseni olarak tabir edilir. f`(x)= -sinx tir. Tanım aralığı f(x)=sinx işleviyle aynıdır.

Sinüs ve Kosinüs işlevleri arasında Pisagor teoreminden çıkarılabilen; Sin²x+Cos²x=1 bağıntısı vardır.

Tanjant ve Kotanjant işlevleri

3. f(x)=tanx işlevi dik üçgende Karşı dik kenar`ın Komşu dik kenara oranıdır. Koordinat Düzleminde Birim çembere "x" ekseninin pozitif tarafında teğet ve x eksenine diktir. Türevi f`(x)= sec²x tir. Tanım aralığı [2] dır.ayrıca tanx.cotx=1 dir.

4. f(x)=cotx işlevi dik üçgende Komşu dik kenar`ın Karşı Dik kenara oranıdır. Koordinat Düzleminde Birim çembere "y" ekseninin pozitif yönünde teğet ve y eksenine diktir. Türevi f`(x)= -cosec²x tir. Tanım aralığı [3] dır.

Tanjant ve Kotanjant işlevleri arasnda birim çemberde benzerlik yapılarak bulunabilen Tanx.Cotx=1 bağıntısı vardır.

geometri-taslak

<!--kategori-->

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar