Trinitrotoluen

Kısaca: Trinitrotoluen (TNT) Patlayıcı olarak kullanılan bir kimyevi madde. Formülü C6H2 (CH3) (NO2)3’tür. TNT; sülfürik asidin katalitik etkisinde, toluen (C6H5CH3) ile nitrik asidin reaksiyonundan elde edilir. Reaksiyon, nitrotoluenin ve dinitrotoluenin ara madde olarak meydana gelmesiyle, üç safhada cereyan eder. ...devamı ☟

trinitrotoluen
Trinitrotoluen

Trinitrotoluen (TNT), patlayıcı olarak kullanılan bir kimyevi madde. Formülü C7H5N3O6dır. TNT; sülfürik asidin katalitik etkisinde, toluen (C7H8) ile nitrik asidin reaksiyonundan elde edilir. Reaksiyon, nitrotoluenin ve dinitrotoluenin ara madde olarak meydana gelmesiyle, üç safhada cereyan eder. Trinitrotoluen 80,6°C'de erir ve donduğunda iğne gibi renksiz kristaller meydana getirir. Alkol, aseton, benzin ve toluende çözünürse de, suda kolayca çözünmez.

TNT, yaygın olarak bomba, mayın ve torpidolarda patlayıcı madde olarak kullanılır. Top şekline getirildiğinde, patlama sırasındaki sıkışmaya mukavemet eder. Şoka dayanıklılığı patlayıcının fiziki haliyle ilgilidir. Bu sebepten, buharla eritilen ve sıvı olarak bomba şeklinde dökülen TNT, kristal TNT'ye nazaran şoka karşı daha az duyarlıdır.

TNT'nin tozu cildin, tırnakların, saçın ve mukozanın sararmasına, deriye değmesi ise kaşıntılı ekzemaya sebep olur. Nefesle veya yutma ile vücuda girmesi mide rahatsızlıklarına, zehirlenmeye, bazı kimselerdeyse böbrek ve idrar yolları hastalıklarına, hatta komaya sebep olur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

trinitrotoluen Resimleri

Trinitrotoluen
1 yıl önce

Trinitrotoluen (TNT), veya daha özel olarak 2,4,6-trinitrotoluen, C6H2(NO2)3CH3 formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. Bu sarı katı bazen kimyasal sentezde...

Trinitrotoluen, Alkol, Aseton, Benzin, Bomba, Mayın, Patlayıcı madde, Reaksiyon, Torpido, Toluen
TNT
1 yıl önce

Trinitrotoluen genellikle TNT olarak bilinen bir kimyasal patlayıcıdır. Benzen halkasına 1 tane metil(CH3) ve 3 tane nitro(NH2) grubunun bağlanmasıyla...

Trinitrotoluen, Alkol, Aseton, Benzin, Bomba, Mayın, Patlayıcı madde, Reaksiyon, Torpido, Toluen
Little Boy
1 yıl önce

şehrinin 550 metre üzerinde patlatılan nükleer bomba, 18.000 ton TNT (Trinitrotoluen) patlayıcıya eşdeğer gücündeydi. Uranyum atomunun parçalanmasından ortaya...

Little Boy, 1945, A.B.D, A.B.D., Atom bombası, Hiroşima, Japonya, Nagasaki, Wikimedia Commons, İkinci Dünya Savaşı, Manhattan Projesi
Tehlike sembolleri
1 yıl önce

Aşağıdakiler kimyasallarla ilgili sembollerdir: Patlayıcı madde (E) Örnek: Trinitrotoluen Yükseltgen madde (Ox) Örnek: Oksijen Yanıcı madde (F) Örnek: Etil alkol...

Azot
1 yıl önce

olarak kullanılır. Diğer azotlu organik bileşikler nitrogliserin ve trinitrotoluen olup patlayıcı yapımında kullanılırlar. Nitrik asit sıvı yakıtlı füzelerde...

Azot, 1772, 18. yüzyıl, Akarsu, Aktinyum, Algılayıcı, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Amino asit
Nitrolama
1 yıl önce

üretimi için kullanılır. Örneğin guanidinin nitroguanidine ve toluenin trinitrotoluene dönüşümü gibi. Bununla birlikte, kimyasal ara ürünler ve öncül maddeler...

Nitrik asit
1 yıl önce

Organik bileşiklerin nitrik asit ile nitrolanması, nitrogliserin ve trinitrotoluen (TNT) gibi birçok yaygın patlayıcı maddenin sentezinin birincil yöntemidir...

Merkezden ateşlemeli (fişek)
4 yıl önce

yükseltmek için, antimon trisülfid (Sb2S3) aşındırıcı olarak az miktarda trinitrotoluen kullanıldı. Bu yıpratıcı birinciller ateşleme sonrası namluda ve boşluklarda...