Triyole

Kısaca: On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci kısmın ikinci mısrası ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır. ...devamı ☟

}

On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci kısmın ikinci mısrası ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır. Dört mısralı kısımlarda, eklenen mısraların ilk üç mısra ile anlam bütünlüğü sağlaması gerekir. Kafiye şeması şöyledir: Ab aaaa bbbb. Örnek:

  • Yüzünde hasta-i sevda gibi melalet var,
  • Nedir bu hal-i perişanın ey hilal-seher?
  • Sabah-ı feyz-i baharide mübtesem ezhar
  • Çemen çemen mütemevvic nesim-i anber-bar:
  • Niçin? Ben anlamadım kimden etsem istifsar?
  • Yüzünde hasta-i sevda gibi melalat var!
  • Dem-i seherde yanında şu parlayan ahter
  • Hazan içinde solan bir çiçek gibi dil-ber
  • Sürur fec ile şadan iken bütün yerler,
  • Nedir bu hal-i perişanın ey hilal-i seher?


Tahsin Nuhid

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.