Troçkist

Troçkizm, Marksizm'i daha özgürlükçü açıdan ele alan, Lev Troçki tarafından geliştirilen siyasi ideoloji. Stalin'den ayrılan birincil özelliği, özgürlüğe daha fazla önem verilmesi ve dolaylı olarak "tek ülke sosyalizm" fikrinin insan özgürlüğünü kısıtlayacağı yönündeydi.

Troçkist

Troçkist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Troçkizm

Yanıtlar