Truva Savaşı

Akhaia'lılarla Truva şehri halkının yaptığı savaş. İliada'da ve diğer eskiçağ şiirlerinde efsanevi ve şiirsel bir anlatımla dile getirilmiştir. Bu savaş.

Akhaia'lılarla Truva şehri halkının yaptığı savaş. İliada'da ve diğer eskiçağ şiirlerinde efsanevi ve şiirsel bir anlatımla dile getirilmiştir. Bu savaş. Truva kralı Priamos'un oğlu Paris'in, Menelaos'un karısı Helena'yı kaçırması yüzünden çıktı ve on yıl sürdü.

Akhaia'lı ve Aiolis'li yunanlı önderler, Agamemnon'un kumandasında, denizden Truva ülkesine çıktılar. Aralarında Aias, Akhilleus, Diomedes, Odysseus, Nestor ile Philoktetes vardı. Truva'nın başlıca kahramanları Hektor ile Aineias idi. Uzayıp giden ve daha çok mahalli çatışmalara yol açan kuşatmanın sonuna doğru Akhilleus savaştan çekildi. Bu durum Akhaia'lıların az sonraki girişimini boşa çıkaracaktı. Fakat Odysseus, Yunanlıları, tahtadan bir at yapmaya ve içinde savaşçılar gizlemeye razı etti. Yunanlılar gemilerine biner gibi yaptılar.

Truvalılar atı çekinmeden şehre soktu; gece olunca Yunanlılar attan çıktılar ve geri dönmüş olan yurttaşlarına şehrin kapılarını açtılar, şehri yakıp yıktılar. Aineias hayatta kalabilen birkaç kişiyle kaçabildi. Destan geleneğine dayanan efsane budur. Truva harabelerinin bulunması, bu efsaneyi doğruladı. Gerçekten de, M.Ö. 2000'e doğru Yunanlılar, Hellespontos geçidini elinde tutan ve geçiş iznini büyük bir para karşılığında veren Truva ile çatışıyordu. Altın, demir ve bronzdan yana zengin olan Truva, Aiolis'liler ile Dardania'lılar için çekici bir av durumundaydı.

1190-1180'e doğru, Agamennon'un işareti üzerine bütün Akhaia kuvvetleri toplandı. Truva ise Trakyalılarla Asyalıların yardımından yararlanıyordu. Savaşın amansızlığı iktisadi çıkarların büyüklüğünden ileri gelir. Şehir, kıyıda kamp kuran ve Limni adasından (Lemnos) beslenen Akhaia'lılar tarafından saldırılara uğradı.

Sağlamca tahkim edilmiş olduğu için yenilmesi imkansız gibi görünüyordu: buna rağmen açlık ve umutsuzluğa dayanamadı. Akhaia'lılar saldırıya geçti, hazineleri ve kadınları götürdü, götüremediklerini de yaktı. Truva ile birlikte, Akhaia'nın genişlemesini durduran engel de ortadan kalkınış oldu.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Truva Savaşı
Truva Savaşı