Trygve Halvdan Lie, Birleşmiş Milletler'in ilk Genel Sekreteri, Norveçli hükümet adamı ve diplomat (Oslo 1896 - Geilo 1968). 1919′da Oslo Üniversitesi’ndeki hukuk öğrenimini bitirdi. Uzun süre İşçi Partisi’nin avukatlığını yaptıktan sonra 1935′te önemli yönetim görevleri aldı.

Trygve Halvdan Lie

Trygve Halvdan Lie, Birleşmiş Milletler'in ilk Genel Sekreteri, Norveçli hükümet adamı ve diplomat (Oslo 1896 - Geilo 1968). 1919′da Oslo Üniversitesi’ndeki hukuk öğrenimini bitirdi. Uzun süre İşçi Partisi’nin avukatlığını yaptıktan sonra 1935′te önemli yönetim görevleri aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Norveç’in büyük ticaret filosunu Almanlardan kaçırmakta temel rol oynadı. 1940-1945 arasında sürgündeki Norveç Hükümeti’nin dışişleri bakanlığını yaptı. 1945′te Birleşmiş Milletlerin kuruluşunu sağlayan San Francisco Konferansı’nda Norveç delegasyonunun başkanıydı. 1946′da Birleşmiş Milletler’in ilk genel sekreterliğine seçildi. Birleşmiş Milletler tüzüğünün 99. maddesine göre, uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini bozacak bir durumda genel sekreter Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırabilir, anlatımını en iyi yorumlayıp kullanabilen sekreter oldu. 1946′da İran’daki SSCB birliklerinin varlığı konusunu tartışan Güvenlik Konseyi’ni durdurduğu için SSCB yanlısı olmakla suçlandı. 1948′ de yine aynı konseye, İsrail’e Arap karışmasını durdurma önerisi nedeniyle bu kez de Arap karşıtı olmakla suçlandı, 1950′de Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgali konusunda Güvenlik Konseyi’ni uyardı. 1952′de Sekreterlik Bölümü’nde ABD’Iİ komünistleri çalıştırdığı savını ve görevlerine son verilmesi isteğini reddetti. 1953′te SSCB’nin düşmanca davranışları yüzünden görevinden çekildi. Ülkesine döndükten sonra çeşitli elçi ve yöneticilik görevlerinde bulundu, son olarak Oslo Valiliği’ne atandı.

Yanıtlar