Tsadik

Kısaca: Tsadik harfi İbrani alfabesinin 18. harfi olup Arap alfabesindeki muadili Sad harfidir ve "ts" sesi verir. Karşılığı Yunan alfabesinde San (Ϻ), Kiril alfabesinde Tse (Ц)'dir. Kelime başında ve ortasında צ, kelime sonunda da ץ olarak yazılır. ...devamı ☟

Tsadik harfi İbrani alfabesinin 18. harfi olup Arap alfabesindeki muadili Sad harfi ve "ts" sesi verir. Karşılığı Yunan alfabesinde San (Ϻ), Kiril alfabesinde Tse (Ц)'dir. Kelime başında ve ortasında צ, kelime sonunda da ץ olarak yazılır. İbranicede Ç sesi bulunmazken yabancı dillerden girmiş bu harfi ifade etmek için Tsadik'in yanına ayraç konur (צ׳). Ebced hesabına göre kelime başında ve ortasında kullanılan Tsadik harfinin (צ) değeri 90'dır. Kelime sonunda kullanılan Tsadik harfi (ץ)'nin değeri ise 900'dür fakat bu nadiren kullanılır; genelde 900 yazmak için Tav + Tav + Kuf (400+400+100) yazılır. Bu ses, Türkçe'de T ve S harflerinden oluşan bir harf bileşiğidir, ancak Arapça'daki dengi olan Sad harfinin Türkçe'de bir karşılığı yoktur. ץ ጸደይ ص Tsadi Цаде

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.