Tuğrul Arat, 1939 Ankara doğumlu hukukçu, bilim adamı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler bölümü başkanı.

Tuğrul Arat

Tuğrul Arat, 1939 Ankara doğumlu hukukçu, bilim adamı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler bölümü başkanı. == Eğitimi== Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı akademik hayatını aynı üniversite akademisyen olarak çalışmaya başlayarak sürdürmüştür. Sonrasında üniversite Doçenti unvanını alarak, Fakültenin Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. 1983 yılından beri bu görevi sürdüren Tuğrul ARAT, 1997 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. Tuğrul ARAT, Ulusal Politika Araştırmaları (UPAV) Vakfı ve Türkiye-Avrupa Vakfı kurucuları arasında yer almakta, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetim Kurullarının da üyesi bulunmaktadır. Tuğrul ARAT, aynı zamanda UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) İcra Kurulu üyesidir.

Kitapları

*Amerikan Hukuk Öğretiminde "Case Method", Ankara 1968. *Ticaret Şirketlerinin Tabiiyeti, Ankara 1970. *Devletler Hususi Hukuku ile İlgili Danıştay ve Yargıtay Kararları, Ankara 1975, (O.F. Berki ve T. Ansay ile birlikte). *Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ankara 1989.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar