Tubba (Kavim)

Kısaca: Tübba Kavmi, Tubba Halkı veya Tubb Halkı, Kuran'da adı gçeen halklardan biridir. ...devamı ☟

Tübba Kavmi, Tubba Halkı veya Tubb Halkı, Kuran'da adı gçeen halklardan biridir. Tubba Yemen ya da Himyer hükümdarları için kullanılan bir sıfattır. Onlar, Sebe kavminin bir boyu idiler. Ad kavminden farklı bir kavim olan Tubba kavmi, M.Ö. 115'te Sebe ülkesinde iktidara gelmiş ve M.S. 300'e kadar da iktidarı elinde tutmuştur. Kaf Suresi'nde; Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Hepsi elçileri yalanladı; böylece Benim tehdidim (onların üzerine) hak oldu. Duhan Suresi'nde; Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkardı. şeklinde bu halktan bahsedilmektedir.

Kaynaklar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.