Tufeyl

Kısaca: Endülüslü hekim, hukukçu ve filozof. Tam adı Ebu Bekir Muhammed bin Abdal Malik bin Muhammed bin Tufail el Kaisi el-Endülüsi. ...devamı ☟

Tufeyl ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İbn-i Tufeyl

Tufeyl

(Arapça) Erkek ismi - Asalak, parazit. - Sığıntı. İsim olarak kullanılmaz.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hayy bin Yakzan
2 ay önce

Reason: Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokdhan"), 12. yy. Endülüs'de İbn-i Tufeyl tarafından yazılan aydınlanma ve felsefi roman. Felsefe ve tasavvufi öğretileri...

Hayy bin Yakzan, İbn-i Tufeyl, Robenson Crusoe, Daniel de Foe
1186
3 yıl önce

eşi Ağustos - V. Baudouin, Kudüs kralı (d. 1177) tarihi bilinmeyen İbn-i Tufeyl, Evrim fikrini de içeren Hayy bin Yakzan adlı felsefi romanın yazarı, Endülüslü...

1186, 11. yüzyıl, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190
1106
3 yıl önce

Kuyrukluyıldızı, ilk kez dünyada gözlendi. Papa III. Celestine, papa (ö. 1198) İbn-i Tufeyl, Evrim fikrini de içeren Hayy bin Yakzan adlı felsefi romanın yazarı, Endülüslü...

1106, 11. yüzyıl, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110
Nureddin Batrucî
3 yıl önce

yılında ölmüştür. El-Batruci, döneminin ünlü bilginlerinden olan İbn-i Tufeyl'in öğrencisiydi. Tarih ve astronomiye ilgi duymuş, astronomiyi Battani, Zerkâlî...

İbn Bacce
2 ay önce

akılcı düşüncesi kendisinden sonra gelen iki büyük Endülüs'lü filozofu, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd'ü, büyük oranda etkilemiştir. İbn Bacce siyasi felsefe ile de...

Materyalizm
2 ay önce

yok olduğu görülüyor. 12. yy.'ın başlarında Arap düşünür Endülüs'te İbn-i Tufeyl, felsefi romanı Hayy bin Yakzan diğer adıyla Esrarü’l-Hikmeti’l-Meşrikiye'da...

Maddecilik, Antik Yunanistan, Demokritos, Diyalektik Materyalizm, Felsefe, Felsefe Portalı, Filozof, Leukippos, Popüler kültür, Taslak, Ruhani
Bildungsroman
2 ay önce

bütünleşmesini, olgunluğa ve uyuma erişmesini anlatmasıdır. Hayy bin Yakzan, İbn Tufeyl Lazarillo de Tormes The History of Tom Jones, a Foundling, Henry Fielding...

Gazzâlî
3 yıl önce

Yunan felsefesine karşı yazdığı reddiyeler sonucunda İbn-i Rüşd, İbn-i Tufeyl ve İbn-i Bacce gibi düşünürler felsefeyi ona karşı savunmak ihtiyacı duydular...