Tuharistan Yabgu Devleti. Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Coğrafi sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır.

Tuharistan Yabgu Devleti

Tuharistan Yabgu Devleti. Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Coğrafi sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır.

Batı Göktürklerin zayıflamasıyla 630 yılında bugunkü Toharistan çevresini yöneten Türk Yabguları, Demirkapı bölgesinde bağımsız dönem geçirmişlerdir. En bilinen hakanı: ``Han Tardu Yabgu Şad``dır. Bu Türk boyları Budistliğe meyletmişlerdir. Türgişler ve Karluklar arasına karışmışlardır.

Türk-tarihi-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar