Tului

Cengiz han

Cengiz Han (doğum. 1155/1162/1167 - 18 Ağustos, 1227), Moğol İmparatorluğu'nun büyük Han'ı, Ayrıca dünyanın en başarılı politik ve askeri liderlerinden biri olarak bilinir. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçü

Etrüskler

İtalya’da Romalılardan önce yaşamış bir kavim. Romalılar bunlara Etrüskler veya Tuskiler derken, onlar kendilerine Rasena derlerdi. İtalya Yarımadasına göç ederek Arno ve Tiberis ırmakları arasında yerleştiler. Buraya nereden göç ettikleri, ırkî husûsiyet...

Romanya mitolojisi

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tara...

Bükreş'te yapılar listesi

Romanya, Bükreş` teki göze çarpan yapılar her bir kategoride alfabetik sıraya göre organize edilmiştir.

FC Unirea Urziceni

FC Unirea Urziceni, Romanya'da eski bir profesyonel futbol kulübü. Unirea Urziceni'nin en başarılı sezonu 2008-2009 sezonudur.

Klasik Türk müziği bestecileri listesi

Klâsik Türk Müziği'nin önemli bestekârları alfabetik sıra ile gösterilmiştir. Belirtilen rakamlar bazıları takribi olmak üzere bestekârın ölüm yılını göstermektedir.== A ==* Abdi Efendi (Tulum) - 1750* Abdi Efendi (Basmacı) - 1851* Abdullah (Tosunzade) -...

Securitate

Securitate Komünist Romanya'da gizli servisti. Daha önce Romanya gizli polisi Siguranţa Statului (Devlet Güvenliği) denirdi. Nikolay Çavuşesku'nun emrinde olan Gizli Polis (Securitate) konuşma özgürlüğü ve medya üzerinde sıkı kontroller uyguladı ve aynı z...