tulum gibi

her yanı şiş, şişman.

tulum gibi

Türkçe tulum gibi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
gross

Yanıtlar