Tulyum

Kısaca: Periyodik tablonun III-B grubunda yer alan nâdir toprak metallerinden kimyâsal bir element. Tm sembolüyle gösterilir. Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,934, erime noktası 1545°C, kaynama noktası 1727°C ve özgül ağırlığı 9,134 g/cm3tür. Elektron dizilişi (Xe) 4f135d°6s2 şeklinde olup bileşiklerinde 2+ ve 3+ değerliklerini alır. ...devamı ☟

tulyum
Tulyum

Periyodik tablonun III-B grubunda yer alan nadir toprak metallerinden kimyasal bir element. Tm sembolüyle gösterilir. Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,934, erime noktası 1545°C, kaynama noktası 1727°C ve özgül ağırlığı 9,134 g/cm3tür. Elektron dizilişi (Xe) 4f135d°6s2 şeklinde olup bileşiklerinde 2+ ve 3+ değerliklerini alır.

Tulyum, kemiksi dokuların filminin çekilmesinde ve ince çeperli makine parçalarının incelenmesinde faydalanılan küçük röntgen cihazlarında kullanılır. Metalden yapılmış eski küçük sanat eserlerinin üzerindeki işaret ve sembollerin incelenmesinde bu röntgen cihazından faydalanılır.

Tulyum, sanayide iyon değiştiricilerle monozit mineralinden elde edilir. Monozit mineralinde % 0,007 oranında tulyum bulunur.

Atom numarası: 69 Simge: Tm Kütle numarası: 168.934 Kaynama Noktası (C): 1727 Erime Noktası (C): 1545 Yoğunluk: 9.33 Buharlaşma Isısı: 59 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.4 Elektriksel iletkenlik: 0.011 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.038

tulyum

Türkçe tulyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
[tülyum] n. thulium

tulyum

atom numarası 59, atom ağırlığı 169,4 olan, özellikleri iyi bilinmeyen, erbiyum grubundan nadir element, tülyum, simgesi tu.

tulyum

Türkçe tulyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Thulium

İlgili konular

element kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tulyum
3 yıl önce

Tulyum (kısaltması Tm), atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500 °C'de eriyen nadir element. Tulyum elementi gümüş, altın...

Tulyum, Element, Kimya, Taslak
Lantanit
3 yıl önce

Neodimyum (Nd) Prometyum (Pe) Samaryum (Sm) Evropiyum (Eu) Gadolinyum (Gd) Terbiyum (Tb) Disprozyum (Dy) Holmiyum (Ho) Erbiyum (Er) Tulyum (Tm) İterbiyum (Yb)...

Lantanitler, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal, Element serisi, Erbiyum, Gadolinyum, Geçiş metalleri, Grup 3 element, Halojen
Element
3 yıl önce

Gadolinyum 65 Tb Terbiyum 66 Dy Disprozyum 67 Ho Holmiyum 68 Er Erbiyum 69 Tm Tulyum 70 Yb İterbiyum 71 Lu Lutetyum 72 Hf Hafniyum 73 Ta Tantal 74 W Volfram...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Neptünyum
3 yıl önce

Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum Iridium Platin...

Neptünyum, Element, Kimya, Taslak
Antimon
3 yıl önce

Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum Iridium Platin...

Antimon, Atom numarası, Kimya, Metal, Periyodik tablo, Taslak, Tıp, Layşmaniyoz, Bihaziyoz, Organik tuz, Antimon sülfür
Dubniyum
3 yıl önce

Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum Iridium Platin...

Dubniyum, ?, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom ağırlığı
Kaliforniyum
3 yıl önce

Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum Iridium Platin...

Kaliforniyum, 1950, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İyon, İzotop, Berkeley İœniversitesi
Astatin
3 yıl önce

Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum Iridium Platin...

Periyodik Cetvel, Atom numarası, Element, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İzotop