Tunç Devri

Tunç Çağı veya Bronz Çağı, antik Avrupa, Asya ve Ortadoğu halklarının hammadde ve alet kültürlerindeki üçüncü evre. Bölgeden bölgeye fark etmekle birlikte yaklaşık olarak MÖ 3000 - MÖ 1000 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Tunç Devri

Tunç Devri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tunç Çağı

İlgili konuları ara

Yanıtlar