Tundra

Kuzey ülkelerinde rastlanan, yapısına likenlerin de katıldığı bodur ot toplulukları. Ilıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru yaklaşıldıkça ormanların yerini, bodur çalılar ile karayosunları ve likenlerden meydana gelen tundralar alır. Tundralar yılın dörtte üçünden uzun bir süre karlarla örtülü kalır.

Tundra

Kuzey ülkelerinde rastlanan, yapısına likenlerin de katıldığı bodur ot toplulukları. Ilıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru yaklaşıldıkça ormanların yerini, bodur çalılar ile karayosunları ve likenlerden meydana gelen tundralar alır. Tundralar yılın dörtte üçünden uzun bir süre karlarla örtülü kalır. Bunun için kutup bölgesi dışında yetişen bazı ağaçlara burada ancak bodur çalılar halinde rastlanır. Kutup söğüdü ve bodurhuç bunlara örnek verilebilir. Hakim bitki topluluklarını karayosunları ve likenler (Ren geyiği likenleri vs.) meydana getirir.

Tundraların hakim olduğu alanlar, İzlanda’dan Kamçatka’ya olan kuzey kesimler ve Sibirya’dır. Tundralarda iklim çok değişkendir. Kuzey Kutup bölgesinin bozkır kısımlarında yazın sıcaklık 50°C’ye varırken, kışın -32°C ye kadar düşer. Alp tundrasında iklim daha ılımandır. Bu bölgede en fazla yağış yaz aylarında görülür. Yaz aylarının yağışlı oluşu dolayısıyle bölge bataklık ve turbalık bakımından da zengindir.

Tundra

1. anlamı Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü ve bu bitkilerle kaplı geniş alan, kutup bozkırı.
2. anlamı tundura, tundra.
3. anlamı tundura. soğuk ağaçsız ova.

Tundra

kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü ve bu bitkilerle kaplı geniş alan, kutup bozkırı.

Tundra

Almanca Tundra kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. tundra (f), donra (f)

Tundra

Tundra İngilizce anlamı ve tanımı

Tundra anlamları

  1. (noun) One of the level or undulating treeless plains characteristic of northern arctic regions in both hemispheres. The tundras mark the limit of arborescent vegetation; they consist of black mucky soil with a permanently frozen subsoil, but support a dense growth of mosses and lichens, and dwarf herbs and shrubs, often showy-flowered.
  2. (noun) A rolling, marshy, mossy plain of Northern Siberia.

Tundra tanım:

Kelime: tun·dra
Söyleniş: 't&n-dr& also 'tun-
İşlev: noun
Kökeni: Russian, of Lappish origin; akin to Kola Lappish tundar hill
: a level or rolling treeless plain that is characteristic of arctic and subarctic regions, consists of black mucky soil with a permanently frozen subsoil, and has a dominant vegetation of mosses, lichens, herbs, and dwarf shrubs; also : a similar region confined to mountainous areas above timberline

Tundra

Almanca Tundra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. vast and treeless arctic region (found for example in Siberia, northern Canada, and Lapland)

Tundra

İtalyanca Tundra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tundra, vast and treeless arctic region

Tundra

Portekizce Tundra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tundra

Tundra

İspanyolca Tundra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tundra, vast and treeless arctic region (found for example in Siberia, northern Canada, and Lapland)

Tundra

Türkçe Tundra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. vast and treeless arctic region (found for example in Siberia, northern Canada, and Lapland) n. tundra, vast and treeless arctic region (found for example in Siberia, northern Canada, and Lapland) n. tundra, vast and treeless arctic region


İlgili konuları ara

Yanıtlar