Tur��N E��Itsizli��I

Justified and Lovin' It Live

Justified and Lovin 'It Tour Live (2003), (2004)

Jacobi–Anger açılımı

Jacobi–Anger açılımı veya ( Jacobi–Anger eşitliği) harmonik temelli trigonometrik fonksiyon üstel bir açılımıdır . It is useful in fizikte (örneğin,düzlem dalga'lar ve silindirik dalgalar) arasında dönüşüm, ve sinyal işleme (FM sinyallerini tanımlamak içi...

Constantinos Stephanopoulos

Constantinos (Costis) StephanopoulosYunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný(Atina Haber Ajansý)Constantinos Stephanopoulos Yunanistan cumhurbaþkanlýðýna ilk kez 1995'te seçilmiþ, daha sonra, 8 Þubat 2000'de bu gör...

canavar

Canavar, Farsça "cān" (dirim, hayat) sözcüğüne yine Farsça "-ver" (-e sahip olan) ekinin getirmesiyle oluşmuş "canver" (yahut Türkçenin büyük ünlü uyumuna tabi kalarak "canvar") sözcüğünden ses türemesiyle --belki...

Hard Candy (Madonna albümü)

Hard Candy, Amerikalı şarkıcı Madonna'nın on birinci stüdyo albümü. 19 Nisan 2008'de Warner Bros.

Victory Tour

Victory Tour(1984)

Blond Ambition World Tour

Blond Ambition Tour (1990)

Üstel zaman

Üstel zamanda çalışan bir algoritma, bir Turing makinesinin girişin uzunluğunun en fazla <math>e ^ p(n) \,</math> katı tane adımda çözebildiği bir problemdir (p, herhangi bir polinom olabilir). Doğal olarak, üstel zaman polinomsal zamanı içi...

Drowned World Tour

Drowned World Tour, ABD'li sanatçı Madonna'nın 2001 yılında çıktığı beşinci konser turnesi. Sadece Kuzey Amerika ve Avrupa'yı kapsayan turne, ağırlıklı olarak Ray of Light ve Music albümlerinde yer alan Madonna şarkılarından oluşmaktadır.