Turing Testi

Kısaca: İlk olarak 1950 yılında Mind adlı felsefe dergisinde, ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi ...devamı ☟

Turing testi
Turing Testi

İlk olarak 1950 yılında Mind adlı felsefe dergisinde, ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing`in Computing Machinery and Intelligence[1] başlıklı ünlü makalesinde bahsedilmiştir.Turing testi`nin amacı bir makinenin düşündüğünü söylemenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığıdır. Turing testine göre makine,gönüllü bir insanla birlikte, sorgulayıcının görüş alanının dışında bir yere saklanır.Sorgulayıcı yanlız soru sormak suretiyle , hangisinin insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır.Sorgulayıcının soruları ve daha önemlisi aldığı yanıtlar,tamamemn ses gizlenerek ,yani ya bir klavye sisteminde yazılarak veya bir ekranda gösterilerek verilir.Sorgulayıcıya,bu soru-cevap oturumunda elde edilen bilgiler dışında ,her iki taraf hakkında hiç bir bilgi verilmez. Dizi halinde tekrarlanan testler sonucunda sorgulayıcı ,tutarlı bir şekilde ,insanı saptayamadığı takdirde makine Turing Testi`ni geçmiş sayılır. düzenle|Haziran 2007

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

alan turing

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alan Turing
3 yıl önce

kriptolog. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. Geliştirmiş olduğu Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları...

Alan Turing, 1912, 1952, 1954, 2. Dünya Savaşı, 23 Haziran, 7 Haziran, Algoritma, Alman, Alonzo Church, Bilgisayar
Loebner Ödülleri
6 yıl önce

diyalog sistemi yazılımları arasında paylaştırılmaktadır. Bu yarışma Turing testi kriterleri dikkate alınarak aslına uygun bir şekilde yapılmaktadır. Her...

Loebner í–dülleri, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
çince odası
3 yıl önce

cevaplardan ayırt edilemeyecek şekilde cevap verirse Turing testini geçmiş demektir.  Searle’e göre Turing testi bir çeşit davranışçılık sergilemektedir ve bilincin...

Makine zekâsı
6 yıl önce

insan zekâsına benzer şekilde düşünüp düşünemeyeceğini sorguluyordu. Turing testi adıyla anılan test daha sonraları Hugh Loebner'ın sponsorluğunu üstlendiği...

P (karmaşıklık)
3 yıl önce

P, çokterimli zamanda (belirlenimli Turing Makinesi ile) çözülebilen karar problemlerini içeren karmaşıklık sınıfıdır. P sınıfı pek çok doğal problemi...

P (karmaşıklık), Belirlenim, NP (karmaşıklık), P ile NP arasındaki ilişki, Polinomsal zaman, Turing Makinesi, Çokterimli, İkili arama, Asallık testi, Karmaşıklık, Eşleştirme problemleri
Yapay zekâ
3 yıl önce

devam etti. Bugün, bu çalışmaları teşvik etmek amacı ile Turing'in adıyla anılan Turing Testi ABD'de Loebner ödülleri adı altında makine zekâsına sahip...

Yapay zekâ, Teknoloji, 1920, 1943, 1950, 1951, 1956, 1969, 1970, A.B.D, AI
Bilgisayar Mühendisliği
3 yıl önce

gelişmiştir. 1920'lerden itibaren bu alanda gelişmeler gösterildi. Özellikle Alan Turing bu dalın kurucularından sayılır. Bilgisayar Mühendisliği gelişmiş ülkelerde...

Matematik, Donanım, Programlama, Algoritma, Yazılım, Mühendislik, Sun, Microsoft, Oracle, Java, C#, C++, Basic, Dil, Phyton
Bilgisayar bilimi
3 yıl önce

başlangıç ​​noktası 1940'ların sonunda, Alan Turing'in "Bilgisayarlar düşünebilir mi?" sorusudur ve Turing testi hala insan-istihbarat ölçeğindeki bilgisayar...

Bilişim bilimi, Algoritma, Algoritmik bilgi kuramı, Aydın Köksal, Bilgi, Bilgisayar, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar insan etkileşimi, Bilgisayar mühendisliği