TURISTIK (türkçe) anlamı
1. turizmle ilgili olan.
2. turistlerin gereksinmelerini karşılama amacı gözeten
turistleri ilgilendirici niteliği olan.
TURISTIK (türkçe) anlamı
3. 1 . Turizmle ilgili olan.
4. 2 . Turistlerin gereksinimlerini karşılama amacı gözeten
5. turistleri ilgilendirici niteliği olan:
6. Turistik otel. Turistik bölge.-
TURISTIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. touristy,
TURISTIK (türkçe) fransızcası
1. touristique
TURISTIK (türkçe) almancası
1. adj. touristisch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ordu Ili Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Ordu tabiî güzellikleri, târihî eserleri, güzel kıyıları, içme ve kaplıcaları ile şirin bir ilimizdir. İbrâhim Paşa Câmii: 1800 senesinde İbrâhim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Orta Câmi adıyla da bilinir.

Tokat Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri şunlardır: Garipler Câmii: Tokat’ın en eski câmisi olan bu eser Danişmendoğulları zamânında Danişmend Ahmed Gâzi tarafından ...

Zonguldak Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Zonguldak ili çok sayıda tabiî güzelliklere, av bölgelerine, târihî eserlere, içme ve kaplıcalara sâhiptir. Târihî eserlerin çoğunluğu Osmanlı devrine âittir. Başlıca târihî eserler şunlardır: Köprülü Câmii: Safranbolu ilçesindedir.

Balıkesir Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Balıkesir tarihi eseri, kaplıcaları ve deniz kenarındaki dinlenme ve kamp tesisleri yönünden çok zengindir. Marmara ve Ege denizinde sahili bulunan Balıkesir, Türkiye'nin en gelişmiş ve seçkin bir turizm bölgesidir.Yıldırım Camii ve Külliyesi: Balıkesir'in en eski Osmanlı ...

Bilecik Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Bilecik fevkalade tabii güzelliği, zengin tarihi hazineleri, şifalı içme ve kaplıcaları ile turizm bakımından eşsiz bir yer olmasına rağmen, turistik tesislerin yetersizliği sebebiyle bu imkanını değerlendiremeyen bir ildir. Orhan Gazi Camii: Bir tepe üstünde, Osman Gazi Camiinin ...

İstanbul Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazıları şunlardır:

Kocaeli Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Kocaeli, Karadeniz ve Marmara kıyısında pekçok tabiî güzelliklere ve çoğu Osmanlı devrinden kalma zengin târihî eserlere sahiptir.Orhangâzi Câmii: 1355’te Şehzade Süleymân Paşa tarafından yaptırılmış olup, İzmit’in en yüksek yeri olan iç kalenin ortasındadır. ...

Sakarya Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Sakarya ili, tabiî güzellikleriyle zengin bir ilimizdir. İl toprakları zelzele bölgesinde ve târihî istilâ yolları üzerinde olduğu için târihî eserlerinden mühim kısmı zamânımıza ulaşamamıştır. Başlıca târihî eserleri şunlardır:Rüstempaşa Câmii ve Hamamı: Sapanca ...

Afyonkarahisar Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Afyon, beş bin senelik bir yerleşim merkezidir. Tarihi eserler bakımından çok zengindir. Hitit ve Frigyalılara ait tarihi kalıntılar, Selçuklu ve Osmanlı devrine ait zengin eserler vardır. Kaplıcaları dolayısıyla turizm bakımında da hareketlidir. Tarihi ve turistik eserlerinden ...

Aydın Tarihi Ve Turistik Yerleri

Aydın, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından zengindir. Türkiye'nin ve dünyanın ünlü sayfiye şehirlerinin arasında yer alır.Üveys Paşa Camii: Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa tarafından 1568'de yaptırılmıştır.

Denizli Tarihi Ve Turistik Yerleri

Denizli târihî ve turistik yerler bakımından çok zengindir. Mesîre yerleri yanında sağlığa çok faydalı kaplıcaları ile turizm sektörü için çok müsâittir.Denizli Kalesi: Osmanlı devrinde artık önemi kalmadığı için ihmâl edilmiş ve yıkılmıştır.

Kütahya Tarihi Ve Turistik Yerleri

Kütahya tarihi eserleri ve tabiî güzellikleri, kaplıcaları bakımından zengindir. Selçuklular veOsmanlılar zamanında çok sayıda tarihi eserlerin bulunduğu Kütahya’da önemli sayıda cami, mescit, türbe, medrese ve çeşitli tarihi eserler günümüze kadar ...

Muğla Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Muğla Türkiye’nin en güzel, yabancı ve yerli turistlerin en çok rağbet ettiği gelişmiş turizm merkezlerinden biridir. Târihin en eski şehirlerinden biri olan Muğla’da eski devirlerden, Selçuklu ve Osmanlılardan kalan pekçok eser vardır.Ulu Câmi: Menteşeoğullarından ...

Adana Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Adana ili tarihi ve tabii güzelliklerle doludur.Kaleler: Adana’da çok sayıda tarihi kale vardır. Ceyhan’dan, Tarsus’a kadar 40-50 dağ kalesi olup bunlardan meşhur olanları şunlardır:Adana Kalesi: Abbasi Sultanı Halife Harun Reşid tarafından, eskiden kalan kale yıkıntıları ...