TURISTIK (türkçe) anlamı
1. turizmle ilgili olan.
2. turistlerin gereksinmelerini karşılama amacı gözeten
turistleri ilgilendirici niteliği olan.
TURISTIK (türkçe) anlamı
3. 1 . Turizmle ilgili olan.
4. 2 . Turistlerin gereksinimlerini karşılama amacı gözeten
5. turistleri ilgilendirici niteliği olan:
6. Turistik otel. Turistik bölge.-
TURISTIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. touristy,
TURISTIK (türkçe) fransızcası
1. touristique
TURISTIK (türkçe) almancası
1. adj. touristisch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ordu Ili Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Ordu tabiî güzellikleri, târihî eserleri, güzel kıyıları, içme ve kaplıcaları ile şirin bir ilimizdir. İbrâhim Paşa Câmii: 1800 senesinde İbrâhim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Orta Câmi adıyla da bilinir.

Tokat Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri şunlardır: Garipler Câmii: Tokat’ın en eski câmisi olan bu eser Danişmendoğulları zamânında Danişmend Ahmed Gâzi tarafından ...

Zonguldak Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Zonguldak ili çok sayıda tabiî güzelliklere, av bölgelerine, târihî eserlere, içme ve kaplıcalara sâhiptir. Târihî eserlerin çoğunluğu Osmanlı devrine âittir. Başlıca târihî eserler şunlardır: Köprülü Câmii: Safranbolu ilçesindedir.

Balıkesir Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Balıkesir tarihi eseri, kaplıcaları ve deniz kenarındaki dinlenme ve kamp tesisleri yönünden çok zengindir. Marmara ve Ege denizinde sahili bulunan Balıkesir, Türkiye'nin en gelişmiş ve seçkin bir turizm bölgesidir.Yıldırım Camii ve Külliyesi: Balıkesir'in en eski Osmanlı ...

Bilecik Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Bilecik fevkalade tabii güzelliği, zengin tarihi hazineleri, şifalı içme ve kaplıcaları ile turizm bakımından eşsiz bir yer olmasına rağmen, turistik tesislerin yetersizliği sebebiyle bu imkanını değerlendiremeyen bir ildir. Orhan Gazi Camii: Bir tepe üstünde, Osman Gazi Camiinin ...

İstanbul Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazıları şunlardır:

Kocaeli Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Kocaeli, Karadeniz ve Marmara kıyısında pekçok tabiî güzelliklere ve çoğu Osmanlı devrinden kalma zengin târihî eserlere sahiptir.Orhangâzi Câmii: 1355’te Şehzade Süleymân Paşa tarafından yaptırılmış olup, İzmit’in en yüksek yeri olan iç kalenin ortasındadır. ...

Sakarya Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Sakarya ili, tabiî güzellikleriyle zengin bir ilimizdir. İl toprakları zelzele bölgesinde ve târihî istilâ yolları üzerinde olduğu için târihî eserlerinden mühim kısmı zamânımıza ulaşamamıştır. Başlıca târihî eserleri şunlardır:Rüstempaşa Câmii ve Hamamı: Sapanca ...