Türk Destan Isimleri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dânişmendnâme
4 yıl önce

olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır. XI. Yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Dânişmend Gazi'nin hayatını, savaşlarını...

Dânişmendnâme, Tarih, Taslak, Türk destanları, Anadolunun fethi
Türk edebiyatı
5 ay önce

koşuklar oluşturur. Büyük bir kısmı yazıya oldukça geç geçirilen Türk destanlarının bir kısmı Türk ve yabancı araştırmacılar tarafından halk ağzından derlenmiştir...

Edebiyat, Türkler, Türkçe, Roman, Hikaye, Klasizm, Sembolizm, Romantizm
Türkler
5 ay önce

Oğuz Kağan, Göktürk, Uygur, Manas destanları sayılabilir. XIV. asırda yazıya geçirilen "Dede Korkut Kitabı" destan döneminin hatıralarını saklayan, gerek...

Türk, Türkiye, Osmanlı Devleti, Göktürkler, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devletleri, Anadolu, Asya
Genç Osman Destanı
5 ay önce

Köksal, Hasan. (1985). Milli Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı, s.205, Üçdal Yayıncılık. ^ Kocatürk, V. Mahir. (1964). Türk Edebiyatı Tarihi, s.420, Edebiyat...

Akka
5 ay önce

Napolyon, 1799'da kaleyi kuşatmış, ancak Cezzar Ahmed Paşa'nın dillere destan direnişi karşısında başarısız olarak ordularını geri çekmek zorunda kalmıştır...

Akkİ¢, 1517, 1799, 1918, Akdeniz, Arap, Cezzar Ahmed Paşa, Dürzi, Haçlı, Hıristiyan, Müslüman
Kayıkçı Kul Mustafa
5 ay önce

dair iddialar bu savı önemli bir bilgi haline getirmektedir. Genç Osman Destanının Kayıkçı Kul Mustafa'nın en önemli eseri olduğu konusunda; edebiyat tarihçilerinin...

İlyada
5 ay önce

günlük bir dönemi anlatmaktadır. Destan Akhilleus'un öfkesi ile açılır ve Hektor'un cenazesi ile sona erer. Destan söz konusu 51 günlük kısmı kapsamakla...

Necati Demir
4 ay önce

ile), Destan yay., Ankara 2007, 415 s. Saltık Gazi Destanı, C. 1, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay., Ankara 2007, 1-258 s. Saltık Gazi Destanı, C. 2...

Necati Demir, 12 Kasım, 12 Nisan, 13 Aralık, 13 Mayıs, 15 Mart, 15 Nisan, 16 Mart, 17 Mart, 17 Mayıs, 1850