Turkic

Turkic

1. anlamı Türkçe; i, Türkçe, Türk dilleri ailesi.
2. anlamı türk dillerine ait. türk.

Turkic

Turkic İngilizce anlamı ve tanımı

Turkic anlamları

  1. (a.) Turkish.

Turkic tanım:

Kelime: Turk·ic
Söyleniş: 't&r-kik
İşlev: adjective
1 a : of, relating to, or constituting a family of Altaic languages including Turkish b : of or relating to the peoples speaking Turkic
2 : TURKISH 1
- Turkic noun

Turkic

Argoca Turkic kelimesinin karşılığı.
Turkic may refer to: Turkic peoples Turkic languages See more at Wikipedia.org...

Turkic

Argoca Turkic kelimesinin karşılığı.
(a.) Turkish.   

Turkic

Argoca Turkic kelimesinin karşılığı.
Noun 1. a subfamily of Altaic languages (synonym) Turki, Turko-Tatar, Turkic language (hypernym) Altaic, Altaic language (hyponym) Turkish Adjective 1. of or relating to the people who speak the Turkic language (pertainym) Turki, Turkic, Turko-Tatar, Turkic language

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.