Türklerin tarihte kullandıkları yazı ve alfabeler...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Orta Asya Türk Kültür Ve Uygarlığı

Türklerin ilk yurtları Orta Asya; doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Gölü’ne, kuzeyde Sibirya Ovası'ndan güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağları’na kadar uzanan geniş bir ülkedir. IV. yüzyıl sonlarında meydana gelen Kavimler Göçü dolayısıyla Orta Çağa dek tüm ...