Turna G��Z�� Gibi

Schwarz önsavı

Schwarz önsavı, karmaşık düzlemdeki birim daire üzerinde tanımlı ve değer kümesi yine aynı birim daire olan holomorf fonksiyonların aldığı değerlerin üzerine kestirimler veren önemli bir sonuçtur. Her ne kadar bilim dizininde önsav olarak isim almışsa da...

Turna Dörtlüsü

Turna Dörtlüsü, Turna takımyıldızı bölgesinde yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük bir gökada grubu.

Yerpotansiyeli

Yerpotansiyeli (geo potential) Dünya'nın kütleçekimsel potansiyelidir.

Birleşme özelliği

Küme kuramında, birleşme, bir kümenin tüm ögelerinin topluluğudur ve ∪ ile sembolize edilir.

Kalıntı (karmaşık analiz)

kalıntı veya rezidü, bir meromorf fonksiyonun bir tekillik etrafındaki çizgi integrallerinin davranışını açıklayan bir karmaşık sayıdır. Kalıntılar oldukça kolay bir şekilde hesaplanabilir ve bilindiklerinde kalıntı teoremi sayesinde çok karışık gerçel in...

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.

Turna-g

TAI tarafından geliştirilmiş ve tasarlanmış insansız atış hedef uçağı. Jet pilotlarının avcı eğitimlerinde kullanılmaktadır. Turna-g sınıfındaki diğer uçaklar gibi bir meydandan kalkmak yerine mancınık ya da katapult adı verilen bir fırlatma rampasından f...

NGC 7552

NGC 7552 Turna takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 61 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir çubuklu sarmal gökada. James Dunlop tarafından 7 Temmuz 1826 tarihinde keşfedilmiştir. NGC 7552, Turna Dörtlüsü üyesidir.

Grus turfa

Bayağı turna (Grus grus), turnagiller Gruidae familyasına ait bir kuş türü.

Özdeşlik teoremi

Karmaşık analizde holomorf fonksiyonlar için özdeşlik teoremi, bağlantılı açık bir D kümesi üzerinde verilmiş olan f ve g gibi iki holomorf fonksiyon D içindeki bir z noktasının komşuluğunun üzerinde eşit olursa (yani f = g ise), o zaman bu iki fonksiyonu...