Tuthaliya, en az üç Hitit ve bir Karkamış kralının ismidir. Tuthaliya Hititlere ait yazılı metinlerde çeşitli diğer kişilerin ismi olarak da görülür.

Tuthaliya

Tuthaliya, en az üç Hitit ve bir Karkamış kralının ismidir. Tuthaliya Hititlere ait yazılı metinlerde çeşitli diğer kişilerin ismi olarak da görülür. * Tuthaliya (eski kaynaklarda Tudhaliya I, kimi yeni kaynaklarda Tuthaliya 0) bir zamanlar Hitit devletinin kurucularının arasında olduğu iddia edilmiş bir kraldır. M.Ö. 18. yüzyılda yaşadığı düşünülen bu kralın mevcudiyeti günümüzde tariçilerin çoğu tarafından reddedilmiştir. * I. Tuthaliya (veya I/II. Tuthaliya) M.Ö. 14. yüzyılın ilk yarısında hüküm sürmüş Hitit kralı. * II. Tuthaliya (veya II/III. Tuthaliya) M.Ö. 14. yüzyıl ortalarında hüküm sürmüş Hitit kralı. * Genç Tuthaliya (veya III. Tuthaliya) M.Ö. 1350'de çok kısa bir süre hüküm sürmüş olması muhtemel Hitit prensi/kralı. * IV. Tuthaliya M.Ö. 1237-1209 arasında hüküm sürmüş Hitit kralı. * Tuthaliya, M.Ö. 11. yüzyılda hüküm sürmüş Geç Hitit şehri Karkamış'ın kralı. == Ayrıca bakınız == * Hitit kralları listesi * Karkamış kralları listesi * Hitit İmparatorluğu Tudhalija

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar