Tutsat

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir. Tutulu satış genellikle taşınmaz mal (çoğunlukla da yapı) satınalımlarında kullanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tutsat ilgili konular

 • BERAAT

  Beraat, Türk Dil Kurumu`na göre "aklanmak" anlamına gelmektedir.
 • Kurumlar vergisi

  Kurumlar Vergisi Kurum kazançları üzerinden alınan vergi. Kurum, tüzel kişiden farklı bir kavramdır. Genellikle sermaye şirketleri, (anonim,
 • Dövize Çevrilebilir Mevduat

  Dövize Çevrilebilir Mevduat Alm. Konvertible Devisen, Konto, Fr. Dépôts convertibles en devises, İng. Convertible accounts. Yurt dışındaki Tü
 • Tutu (ekonomi)

  Tutu, ``ipotek`` veya ``rehin`` olarak da bilinir, bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi terim.
 • Tutulu satış

  Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence
 • 2008 Ekonomik Krizi

  2008 Ekonomik Krizi, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkelerini olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir.
 • Kıbrıs Türk Tarih Kurumu

  Kıbrıs Türk Tarih Kurumu, sadece Türkiye tarafından tanınan ''de facto'' yönetim olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve 1961 yıl
 • 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz

  2008 Ekonomik Krizi, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkelerini olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir.
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olarak 1961 yılında kurulan ve yüksek öğrenim gören
 • Rehin (ekonomi)

  Tutu, ipotek veya rehin bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi terim.