Tuz (Kimya)

Kısaca: Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen maddedir. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. ...devamı ☟

Tuz (kimya)
Tuz (kimya)

} Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkar. Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır. Tuzları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonunun olup olmayışına bağlı olandır. Bu sınıflandırmada tuzlar normal, asidik ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırılır.Normal tuz; tam nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur.

Bazik tuzlar

Bazik tuzlar

, bünyelerinde en az bir OH iyonu bulunduran tuzlardır. Suda çözündükleri zaman ortamı bazik yaparlar. Pb(OH)Cl, Sn(OH)Cl ve Al(OH)2Cl'de olduğu gibi. Diğer sınıflandırma metodunda ise, basit, çift ve kompleks tuzlar şeklinde sınıflandırılır. NaCl, NaHCO3 ve Pb (OH)Cl gibi tuzlar basit tuzlardır.Asitlerle bazlar karıştığında asitin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.Bu birleşim sırasında bir molekül su açığa çıkar ve tuz meydana gelir. Çift tuzlar iki basit tuzdan meydana gelen tuzlardır. Bunlar suda çözündükleri zaman kendilerini meydana getiren iyonlara ayrışır. Şaplar da çift tuzlar sınıfına girer. Na Al(SO4)2 ve NH4Cr(SO4)2 birer çift tuzdur. Kompleks tuzlar, asit kökü aynı olan iki basit tuzun kompleks kök vererek meydana getirdiği tuzlardır. K4Fe(CN)6, K3Fe(CN)6, birer kompleks tuzdur. Bunlar suda çözündükleri zaman kendini meydana getiren tuzların iyonlarına ayrışmazlar. Tuzlar, önce metalin ismi, sonra asidin kökü söylenerek adlandırılır. Na2SO4 = sodyum sülfat, KCl= potasyum klorür, KHCO3 = potasyum hidrojen karbonat (potasyum bikarbonat) gibi. Bazı tuzlar, kuvvetli asit ve zayıf bazdan veya kuvvetli baz ve zayıf asitten meydana gelmiştir. Bu tuzlar suda çözündükleri zaman hidrolize uğrarlar ve çözeltiyi asidik veya bazik yaparlar. Tuzların elde edilişi Asit ve bazların nötrleşmesinden elde edilirler: :BAZ + ASİT ------- Tuz + Su Metallere asit tesir ettirmekle elde edilirler: :METAL + Asit --------- Tuz + H2 Bazik bir oksite anhidrit tesir ettirmekle elde edilirler: Bazik Oksit + anhidrid ----------- Tuz Elementlerinden elde edilebilirler: :Metal + HALOJEN ------------ Tuz Metallere baz tesir ettirmekle elde edilirler: :METAL + Baz --------- Tuz + H2 Bazik bir oksite asit tesir ettirmekle elde edilirler: :Bazik Oksit + Asit --------- Tuz + Su Bir metal(6A grubu) ile ametalin (7A grubu)tepkimesiyle elde edilirler: Metal + ametal ---------- Tuz

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimya
1 yıl önce

konularla ilgilenir. Kimyanın en önemli dalları arasında analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve biyokimya sayılır. "Kimya" sözcüğüyle simya...

Kimya, Analitik kimya, Anorganik kimya, Atom, Bilim, Biyokimya, Element, Fizikokimya, Kimya Kanunları, Kimyager, Kimyasal formül
Kaya tuzu
1 yıl önce

Halit ismi antik Yunanca da tuz kelimesinden türemiştir, ἅλς (háls). Kimya sanayinde çok geniş anlamda kullanılan tuz "NaCl" sembolü ile ifade edilmektedir...

Tuz
1 yıl önce

Tuz, bir asit ve bazın reaksiyonuyla oluşur. Tuz ayrıca şu anlamlara geliyor olabilir; Yemek tuzu Tuzluluk Tuz köprüsü Tuz ruhu Tuzköy, Gülşehir Tuz Gölü...

Tuz, Tuz Gölü, Tuzlar, Yemek tuzu, Tuzköy (Nevşehir), Anlam ayrım
Yemek tuzu
1 yıl önce

olması dışında tuz; dericilikte, hayvan besiciliğinde, su yumuşatma sistemlerinde ve kimya sanayisinde yaygın olarak kullanılır. Tuz insanlık tarihinde...

Yemek tuzu, Aruba, Hacıbektaş, Hollanda Antilleri, Kimya, Klor, Lut Gölü, MTA, Pendik, Sondaj, Tekel
Kuartet (Kimya)
4 yıl önce

Kuartet, organik kimyada kuartet kelimesinin anlamı merkezdeki atomun (Karbon, Azot, Fosfor) dört bağı organik kısımla (R) yapmış halidir. Burada organik...

Organik kimya
1 yıl önce

İnorganik kimya, elementsel karbonun dışında, yalnızca karbon-karbon bağları içermeyen basit karbon bileşikleriyle ilgilenir (oksitler, asitler, tuzlar, karbitler)...

Organik kimya, Hidrojen, Karbon, Kimya, Taslak, Organik bileşikler
Svante Arrhenius
1 yıl önce

1859, Uppsala - ö. 2 Ekim 1927, Stokholm), İsveçli kimyacı ve fiziksel kimya biliminin kurucularından. 1859 yılında İsveç'in Uppsala kentinde çiftçi...

Kimya tarihi
1 yıl önce

Kimya tarihi, antik çağdan günümüze kadar uzanan zaman aralığında kimya biliminin ortaya çıkışı ve gelişimini konu alır. MÖ 1000 yılına gelindiğinde antik...