Tuz Gölü

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bir göl. Ankara, Konya, Aksaray sınırlarının kesiştiği yerde olup bir kısmı Konya ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Tuz Gölü Türkiye'nin yüzölçüm olarak ikinci büyük gölüdür. Derinliği 12 m. civarındadır. Yaz mevsiminde buharlaşmanın etkisi ile alanı oldukça küçülür. Kuruyan kesimlerde tuz tortulları meydana gelir. Türkiye'nin tuz ihtiyacının bir kısmı buradan temin edilir.Tuz Gölü
Tuz Gölü
Tuz Gölü yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alır. Türkiye'nin tuz ihtiyacinin %50'sinden fazlasi bu gölden sağlanır. Ayrıca Tuz Gölü Türkiye'nin en sığ gölüdür. Tuz Gölü Lut Gölü'nden sonra %32,9'luk tuz oranıyla Dünyanın en tuzlu ikinci gölü olma özelliğine de sahiptir. Türkiye’nin ikinci büyük gölü. Tektonik bir çöküntü sahası içinde bir çanak şeklinde olan göl Ankara, Konya, Aksaray illerinin birleştiği sınır üzerindedir. Göl kuzeyde dar bir körfez şeklinde olup, güneye doğru genişlemektedir. En geniş yerinde kıyılar arasındaki mesafe 48 km, güney kuzey uzunluğu 80 km, yüzölçümü 1620 km2dir. Göl denizden 905 m yükseklikte olup, derinliği çok azdır. Çok yerde 60-100 cm olan derinlik en fazla iki metreye ulaşmaktadır.

Yağış alanı 11.900 km2 olan Tuz Gölünün dışarıya doğru akıntısı yoktur ve bir kapalı havza gölüdür. Yağış alanı geniş olmasına rağmen gölü besleyen dereler küçük ve yazın ekserisi kuru durumdadır. Bunların Beçeneközü Deresi, İnsuyu ile Melendiz Deresi en önemlileridir. Beslenmenin azlığı ve bilhassa yazın sıcak aylarındaki buharlaşmanın fazlalığından göl yazın iyice küçülür. Yaz sonlarına doğru göl sahasının büyük bir kısmı kalınlığı 30 cm’ye kadar varan tuz tabakasıyla örtülü kalır.1994 de çekilmiş uydu fotoğrafında Tuz Gölü
1994 de çekilmiş uydu fotoğrafında Tuz Gölü
Koçhisar Gölü de denen Tuz Gölü, dünyanın çok tuzlu göllerinin başında gelir. Tuzluluk nispeti bilhassa yaz aylarının sonunda binde 329’a kadar çıkar. Kimyevi bileşim itibariyle mutfak tuzu karekterinde bir tuzluluk hakimdir. Göldeki tuz birikmesinin sebeplerinden çevrede jips ve tuz tabakalarının bulunması ve gölün tabanından tuzlu sular gelmesi gösterilebilir. Gölden, Tekel İdaresi tarafından senelik ortalama 100-200 ton tuz elde edilir. Tekelin tuzlaları olan Başkan, Tosun, Yavsan ve Kaldırım’dan saf kristal halinde iyi cins tuz üretilir. Ayrıca gölün güney kıyılarında bulunan sazlıklardan çok miktarda hasırotu elde edilir. Bununla İç Anadolu köy ve kasabalarının ihtiyaçları karşılanır.

Gölün en dar yerinde Sultan Dördüncü Murad Han (1623-1640) zamanında 1639’da yapılmış iki kıyıyı birbirine bağlayan kaldırım şeklinde bir geçit vardır. Günümüzde de bu geçitten istifade edilmektedir.

Doğal Yapısı

Kışın kapladığı çok geniş su alanı su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturmaktadır. Tuzlu ortamlara uyum sağlamış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşamaktadır. Göl çevresinin nispeten ıssız oluşu nedeniyle kuşlar, etraftaki su birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedir.

İlkbaharda göl içinde oluşan adalar ve bataklıklar Bataklık Kırlangıcı (Glareola prantincola), Suna (Tadorna tadorna), Angıt (Tadorna ferruginea), Çamurcun (Anas crecca), Kılıçgaga (Recurvirostra avocetta), Kocagöz (Burhinus oedicnemus) ve martı türlerinin (Larus sp.) kuluçka yapmalarına imkan sağlamaktadır. Bölgede tuzcul stepler ve endemik türlerden oluşan ekolojik açıdan hassas bitki toplulukları bulunmaktadır. Bir ekosistem bütünlüğü arz eden Tuz Gölü ve yakın ilişkide olan çevresindeki göller (Tersakan Gölü, Düden Gölü, Bolluk Gölü, Eşmekaya Gölü, Köpek Gölü, Akgöl) sayısız kuş türü ve özellikle Avrupa'da nesli tükenmekte olan flamingolar (Phoenicopterus ruber) için yaşam alanı niteliğindedir. Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanı olup, Gölün orta kesimlerinde herbiri 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunmaktadır.

Göl'ün son durumu

Tuz Gölü, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Ekercin tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 1915 yılından beri %85 oranında küçülmüştür. Semih Ekercin'e göre mevcut şartların devam etmesi durumunda 2015 yılında tamamen yok olma tehdidi altındadır.

Haritası

Tuz Gölü koordinatları: 38.72409, 33.423157

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  iyiki Beyaz Melek filmine gitmişim.Tuz gölünü Yurdumuzun ikinci büyük gölü ve tuz ihtiyacımızı karşıladığımız yer olarak biliyorum.tuzların üzerinde yüründüğünü hiç düşünmemiştim.en kısa zamanda gidip görmek istiyorum bana çok ilginç geldi. .

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  hiç beyenmedim fazla bilgiyok tuz gölünün türkiiye ekonomi khakkısında

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  tuz gölü gerçekten çok farklı bir yer gidip görmenizi en azından suyundan faydalanmanız size iyi gelecektir bizim ayaklara çok iyi geldi dışardan çok derin gibi görünüyor suya ayak bastınız zaman sanki buzun üstünde yürüyorsunuz cenabı ALLAH ın taktiri ilahi işte harika bir yer kesinlikle tavsi ederim ...

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Yağış alanı 11.900 km² olan Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan kapalı bir havza gölüdür.tuz gölü KOÇHİSAR gölü olarak da bilinir Yağış alanının genişliğine rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Göle su getiren akarsular, yazın suları iyice azalan ya da tamamen kuruyan derelerdir. Bunlar Şereflikoçhisar'dan gelen Peçenek Çayı, Aksaray'dan gelen Melendiz Çayı, güneyden ve batıdan gelen İnsuyu, Karasu, Kırkdelik çaylarıdır. Bunlardan başka Beşşehir Gölünün fazla sularını Konya'nın atık sularıyla beraber Tuz Gölü'ne boşaltan DSİ tahliye kanalı da Tuz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır. Gölün ortalama su seviyesi 40 cm. civarındadır. Ortalama yukseklik seviyesi yağışın arttığı mayıs ayında yaklaşık 110 cm'dir. Ortalama düşük seviye ise ağustos ayında göl tamamen kurur. Tuz oranının fazla oluşu nedeni ile buharlaşma sonucunda kendini gösteren su kaybı önemli tuz tortulaşmasına neden olmaktadır.Yaz sonlarına doğru göl sahasının büyük bir kısmı kalınlığı her yıl yenilenir ve 10 cm yi geçmez Bu mevsimde Kaldırım Tuzlası ile karşı kıyı arasında yürümek mümkündür. Dünyanın çok tuzlu göllerinin başında gelen Tuz Gölü'ndeki tuzluluk oranı yaz esnasında daha fazladır. Bu mevsimde tuzluluk oranı şüphesiz daha fazladır ve gölün tuzluluğu binde 329 gibi dikkat çekici bir orana erişmektedir. Kimyasal bileşim itibariyle burada mutfak tuzu (sodyum klorür) karakterinde bir tuzluluk hakimdir ve sodyum klorür oranı, mağnezyum klorür ve sodyum sülfat oranlarından üstündür. Göldeki tuz birikmesi çeşitli faktörlere bağlı bulunmaktadır. Çevrede jips ve tuz tabakaları içeren Oligosen formasyonunun bulunuşu gölün tuzlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Fakat gölün tabanındaki kaynaklardan da tuzlu sular geldiği tespit edilmiştir. Gölün sığ oluşu ve buharlaşmanın şiddetli oluşu tuz birikmesinin diğer faktörleridir. Yazın buharlaşma sonucu tortulanan tuz tabakası makinalarla kazılıp tuzlalarda toplanır. Kaldırım, Kayacık ve Yavşan tuzlaları adı verilen bu tuzlalar önceleri Tekel tarafından işletilirken 2005 yılında özelleştirilmiştir. Tuz Gölü'nden elde edilen tuzu yıkayıp öğüten tuz fabrikaları Şereflikoçhisar ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Tuz Gölü ve çevresi 2001 yılında özel koruma alanı ilân edilmiştir. Tuz Gölü ve çevresi Phoenicopterus rubber olarak adlandırılan flâmingo kolonilerinin ana üreme bölgeleridir. "Anser albifrons" adı verilen Sakarca kazınında ikinci büyük üreme merkezidir.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  tuz gölü bize uzak ama gitmeyi tercih ederim,adım gibi...

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  adım memet tuz gölü çok güzel evimin tuz gölünün ortasında olmasını çok isterim

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  dün tuz gölüne gittim gerçekten harika bi yer

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  bence güzEL çünkü Her Yeri Görebiliriz Bu Bile YeteR :D

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  tuzğölünün güzelligine diyecek yok çünki ben 5 kilometre yakınındayım tuza akansu önceleri bizim köyün eşmekayanın altındaki baraj bizim köye agitdi ama baraj kurudu ne yazıkki bizlerde tarımsal sulama yapamıyoruz bizle birlikde komşu köylerden şabanlı ikizce vesetik yaylalarıda yarar lanıyordu köyümüz böğetin şu anda ğerçek su sorunu çok büyük yeraltı suyumuz dayok ama ğelip tuz gölünü görmenizi tav siye ederim

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Ayşe kardeş kesinlikle haklısın. Yaşım 34 böylesi güzel yerleri filmlerimizde görüyoruz ve bu güzel yerler ülkemizde. Açıkçası kendimden utandım. İmkan ve fırsat olmasına rağmen gidip görememek çok acı verdi bana. En kısa zamanda yüzümü ekşitmek dileğiyle kolay gelsin herese.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  tuz gölü çok süperr biyer biz onun yakınlarında yaşıoruz bence git

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  gitmedim ama kesin çok güzel ve ben 10 yaşındayım

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  yürü git len neresi küçük sana o tuzları yalatırım tamammı?? yürü git leyn senin neyine düşmüş ona küçük dmek vah vah insanlarımızı kayberdiyoruz ama bu insan değilki tıpki bir hayvan kapa çeneni leynnn

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  ben tuz golu cevresinde buyuk bi ilçedeyim yani CİHANBEYLİDE tuz golu gercekten cok guzel!!!!

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  ben duru altan 10 yaşındayım tuz gölü okadar güzelki görmenizi isterim

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Tuz Gölünü ve Şereflikoçhisarımızı görmeniz dileğiyle...

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  ben eskil ilçesinden kadir tuz gölüne bir çok kez gittim ama bahar ayında gitmek imkansız orada birde kayboldum unutmayın yanınıza çakmak ve sigara götürün stres adamı öldürür ....tek kelimeyle tuz gölü bir can alıcı göldür...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tuz Gölü
Tuz Gölü