Ucunu bulmak

1. Dolaşık bir şeyin, işin çözüm için başlanacak noktasını bulmak, 2. Sona erdirmek 3. Kolayını bulmak.

Yanıtlar