ufuk

Gökyüzünün yerküresi veya denizle birleşiyor gibi göründüğü sınır. Buna görünen ufuk denir. Çekül doğrultusuna merkezde dik bir düzlemin gök küresiyle ara kesiti olan büyük dâire astronomik ufuk adını alır.

UFUK (türkçe) anlamı
1. çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem
2. gözerimi
3. çevren
4. çevre
5. dolay
6. düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer,çevren
7. gözerimi
8. anlayış
9. kavrayış
10. görüş
11. düşünce gücü
ihata.
UFUK (türkçe) anlamı
12. 1 . Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer
13. çevren
14. göz erimi:
15. Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk.- F. R. Atay.
16. 2 . coğrafyaÇekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem
17. göz erimi.
18. 3 . mecazAnlayış
19. kavrayış
20. görüş
21. düşünce gücü
22. ihata
23. Bu dar zihinlerde
24. ufku genişlememiş dimağlarda
25. zaruri olarak faziletler de dardı.- Ö. Seyfettin.
26. 4 . mecazÇevre
27. dolay
28. Atasözü
29. deyim ve birleşik fiiller
ufkunu genişletmek
UFUK (türkçe) anlamı
30. (Arapça) 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış
31. kavrayış
32. görüş
33. düşünce gücü. 3. Çevre
34. dolay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
UFUK (türkçe) ingilizcesi
1. n. horizon
2. scope
UFUK (türkçe) fransızcası
1. horizon [le]
UFUK (türkçe) almancası
1. n. Gesichtskreis
2. Horizont
3. Kimm

Ufuk hakkında bilgiler

Gökyüzünün yerküresi veya denizle birleşiyor gibi göründüğü sınır. Buna görünen ufuk denir. Çekül doğrultusuna merkezde dik bir düzlemin gök küresiyle ara kesiti olan büyük daire astronomik ufuk adını alır.

Büyük daireler gökküresinin merkezinden geçerler. Gözü deniz seviyesinde bulunan bir rasıdın gördüğü ufukla astronomik ufuk çakışır. Gözlemci yerküresinden yükseldikçe görünen ufuk astronomik ufka nispetle alçalır ve genişler. Rasıdın yeryüzünden metre olarak yüksekliği “h” ise (depresyon), (depressiondip) veya (inhitat-ı ufuk) adı da verilen ufuk alçalmasının açı dakikası cinsinden değeri a= 1, 78 V-h formülleriyle bulunur. Işığın atmosfer tabakaları tarafından kırılması sebebiyle (ufukta 35 dakikalık bir yükseklik açısı) ufuk gerçek yerinden yukarıda gözükür. Yerküresi yuvarlak olduğundan görünen ufuk yüzeyi de eğridir. Bu yüzey toplam yeryüzüne nispetle çok küçük olduğundan çekül doğrultusuna dik bir düzleme çok yakındır. Böyle kabul edilir. Alçalmış ufuk mer’i veya zahiri ufuk olarak da isimlenir. Yerküresi bir nokta gibi gök küresinin merkezinde kabul edilir. Bütün gök cisimleri gök küresinin içinde yer alır. Yer ve gök kürelerinin merkezinde çekül doğrultusuna dik olan düzleme hakiki ufuk denir. Astronomik hesaplar bu ufka göre yapılır. Çekül doğrultusuna dik olarak gözlemcinin gözünden geçen ufka riyazi ufuk denir ve yerküresine teğet olarak buna paralel olan ufka hissi ufuk adı verilir. Rasatlar riyazi ufka göre yapılıp neticeler hakiki ufka çevrilir. Hissi ufukla hakiki ufuk arasında yerküresinin yarıçapı (6372 km) kadar bir mesafe olup, güneşin buna tekabül eden yatay paralaksı (ihtilaf-ı manzar) 9 saniyelik bir yükseklik açısı doğurur. Güneşin yarıçapı da 16 açı dakikalık bir yükseklik hasıl eder. Bütün bunlar güneşin doğduğu ve battığı ufka alttan teğet olduğu anı hesaplamada kullanılır.

Vakit ve yer hesaplarında ufuk önemlidir. Güneşin irtifaı (yüksekliği) ufka göre ölçülüp ufkun üstünde (+), altında (–) alınarak zaman (saat) hesaplanır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ufuk Söylemez

Ufuk Söylemez (1958 - .... ) 1958'da İstanbul'da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Ekonomik ve Milli İşletmecilik Bölümü'nden mezun oldu. Ziraat Bankası Müfettişliği, Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği, Bankalar ...

Ufuk Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi, Ankara'da, Konya-Eskişehir yolunda bulunan hastane binasında (eski Trafik Hastanesi binası) ve İncek'teki kampüsünde hizmet vermektedir.

Ufuk Arman

1967'de doğdu. Atıcılığa 12 yaşında başladı. Ateşli silahlarda 2 kez Balkan Gençler üçüncüsü ve 50 kez milli oldu, ayrıca çeşitli Türkiye rekorları kırdı.

Ufuk Gürbüz

Ufuk Gürbüz(d.1957-) Türkiye`nin ve Dünya`nın ilk engelli dergisi olan Engellektüel dergisinin kurucusu ve sahibidir.

Ufuk Sarıca

Ufuk Sarıca, (d. 13 Haziran 1972) forvet pozisyonunda görev yapan eski basketbolcu. Özellikle Efes Pilsen ile oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Şu anda Beşiktaş Cola Turca`da altyapı koordinatörü ve genç takım antrenörlüğü yapmaktadır.

Ufuk Uyanık

Ufuk Uyanık, 1963, Ankara doğumlu Türk karikatüristtir.

Ufuk Güldemir

Elazığ'da 1956 yılında doğan Ufuk Güldemir, gazeteciliğe 1974 yılında Başkent ve Son Havadis gazetelerinde muhabir olarak başladı. Dünya Gazetesi'nde parlamento muhabirliği yapan Güldemir, Türk Haberler Ajansı'nda Ankara Temsilciliği görevinde bulundu.