Uhur

Kısaca: Uhur – Türk ve Altay halk inancında Yol Cini. Ugur veya Uğur da denir. Yollarda gezen bir varlıktır. Görenlere talih ve baht getirir. Uğur kelimesi buradan türemiştir. ...devamı ☟

Uhur – Türk ve Altay halk inancında Yol Cini. Ugur veya Uğur da denir. Yollarda gezen bir varlıktır. Görenlere talih ve baht getirir. Uğur kelimesi buradan türemiştir.

Etimoloji

(Ug/Uğ) kökünden türemiştir. Uğramak sözcüğüyle bağlantılıdır. Uğunmak ise hastalanıp kendinden geçmek, bayılmak demektir. Uğru ise yol kesen haydut anlamındadır.

Kaynak

* Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.