UHUVVET (türkçe) anlamı
1. Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
UHUVVET (türkçe) anlamı
2. kardeşlik
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cemiyet

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...

Samimiyet

Dürüstlük T.D.K sözlüğünde “doğruluk” olarak, diğer sözlüklerde ise “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma", “gerçeği saklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak ...

Bahailik

Dünyanın hemen her ülkesinde inananları olan evrensel prensipler savunan bağımsız bir din. Bahai Tarihi, 1844'te Bab'ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu ve peygamberi, lakabı ...

Kardeşlik

Kardeş (< kardaş < karındaş), anne veya babadan en az birinin ortak olduğu kişilerin birbirlerine göre durumuna verilen addır. Kardeşler erkek ya da kız olabilirler.

Maltepe, İstanbul

Maltepe, İstanbul iliine bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir.

Osmanlı Reformcuları Ve Bahailik

Osmanlı Reformcuları ve Bahailik

Milli Mücadelede Kilis

Kutuluş savaşında Kilis halkı Fransızlara karşı çeteler oluşturarak Kuvay-i Milliye içerisinde yerini alarak yigitçe savaşmışlardır. Kilis "Yigit Kilis" Adını almalıdır.

Liberté, égalité, Fraternité

Liberté, égalité, fraternité; ''"Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik"'' anlamına gelen Fransızca motto, 1789 Fransız İhtilali'nin simgelerindendir. Eski Fransız Frank'ının arkasında yazılı olan olan bu söz, bugün Fransız Avrosu'nda da yazılıdır. Ayrıca İttihat ve Terakki ...

Mustafa Sagir

Mustafa Sagir, ''(d. 1877 - ö. 24 Mayıs 1921)'' Hint asıllı, İngiliz casusu.