Ulahlar

Kısaca: Ulahlar Osmanlıların Eflak, Boğdan ve Erdel'de yaşayan Hıristiyan halka verdikleri ad. Ulah tabiri, en çok Kıpçak yöresinde yaşayanTürklerce kullanılmıştır. Eflak tabiri Ulah adından türemiştir. Ayrıca Makedonya'da küçük bir azınlık halinde Ulahlar yaşamaktaydı. Halen bu durum Bulgaristan ve eski Yugoslavya devletleri arasında anlaşmazlığa sebep olmaktadır. Ulahlar, Romanya'nın asıl yerli halkı olan Daç'lar ile Romalıların buraya getirdikleri göçmenler karışımıdır. Ulahlar, TunaNehri i ...devamı ☟

Ulahlar Osmanlıların Eflak, Boğdan ve Erdel'de yaşayan Hıristiyan halka verdikleri ad. Ulah tabiri, en çok Kıpçak yöresinde yaşayanTürklerce kullanılmıştır. Eflak tabiri Ulah adından türemiştir. Ayrıca Makedonya'da küçük bir azınlık halinde Ulahlar yaşamaktaydı. Halen bu durum Bulgaristan ve eski Yugoslavya devletleri arasında anlaşmazlığa sebep olmaktadır.

Ulahlar, Romanya'nın asıl yerli halkı olan Daç'lar ile Romalıların buraya getirdikleri göçmenler karışımıdır. Ulahlar, TunaNehri ile Karpat Dağlarının arasındaki kurak ovalarda yaşarlardı. Ulahlar sırasıyla Bizanslılar, Bulgar kralları,Avarlar ve Macarların yönetiminde yaşadıktan sonra, 15. yüzyılda Osmanlıların idaresi altına girdiler. FatihSultan Mehmed Hanın 1455'te Eflak ve Boğdan'da hakimiyet kurmasıyla Ulahlar Osmanlı tabiiyeti altına geçtiler.

Erdel, Kanuni devrinde Osmanlı topraklarına katıldıysa da, 1699'da Karlofça Antlaşması sonunda Avusturya tarafından ilhak olundu.

Eflak ve Boğdan'ı idare edenlere Voyvoda denir ve başlangıçta yerli prensler arasından İstanbul'dan tayin edilirdi. 1716 yılından 1821'e kadar Divan-ı Hümayun tercümanı Fenerli Rum beylerinden Eflak voyvodası tayin edildi. 1822'de yerli beylerden voyvoda tayin edildi. 1859'da Boğdan'la Eflak birleştirilerek Romanya Devletinin özü teşkil edildi. 1878'de 93 Harbi sonrasında yapılan antlaşmayla Türk hakimiyetinden çıktı. Erdel, Eflak ve Boğdan topraklarında, sonraları Romanya Devleti kuruldu. Fakat Ulahlar hiçbir zaman Osmanlı idaresindeki huzur ve refaha erişemediler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

István - 1 yıl önce
Ulahlar ulusu Daçyalıların torunları değil, bu sadece kurgusal bir hikaye, böylece Transilvanya üzerinde hak iddia edebilirler. Bir iddiada bulunamazlar, çünkü Ulahlar, St. István ve oğlu Prens İmre zamanında, 1045'te kilisenin ikiye bölündüğü sırada Erdel'de yaşamadıkları için kuzeye Erdel'e gittiler. Sahteciliği düzeltin!

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ulahlar Resimleri

Rumenler
3 yıl önce

komuşu ülkeler onları genellikle Vlah veya Ulah olarak tanıdılar. Rumenlerin Osmanlı Devleti dönemindeki adı Ulahlar idi. O dönemde Romanya ve Moldova Eflak...

Rumenler, 93 Harbi, ABD, Balkanlar, Boğdan, Doğu Avrupa, Eflak, Fransızca, Latin, Macaristan, Moldova
Ulah-Bulgar Ayaklanması
6 yıl önce

Ulah-Bulgar Ayaklanması, 1185-1189 yılları arasında Bizans İmparatorluğu'na karşı yapılmış Bulgar isyanı. İvan ve Petr Asen kardeşlerin Bizans hakimiyetine...

Eflak Prensliği
3 yıl önce

karışmıştır. Balkan Dağları (bugün Bulgaristan sınırları içinde)'nda yaşayan Ulahlar, Bizans'a karşı saldırı hâlinde olan Kumanlar'a imparatorluk kuvvetlerinin...

Eflak Prensliği, Flag of, Flag of the, Arma of, Coat of arms of the, Monarşi, Prens, I. Basarab, Alexander John Cuza, Kuruluş tarihi, Yıkılış tarihi
Gevgeli Belediyesi
6 yıl önce

nüfusun etnik dağılımı şu şekildedir: Makedonlar 22.258; Sırplar 367; Ulahlar 214; Türkler 31. ^ a b 2002 nüfus sayımı sonuçları Makedonya Cumhuriyeti...

Manastır Belediyesi
6 yıl önce

şekildedir: Makedonlar 84.616; Arnavutlar 4.164; Romanlar 2.613; Türkler 1.610; Ulahlar 1.270... ^ a b 2002 nüfus sayımı sonuçları Makedonya Cumhuriyeti Devlet...

Ulahça
3 yıl önce

sözcükler vardır. Makedonya Cumhuriyeti'nde Ulahlar ve Ulah dili resmî tanınmaya sahiptir, ama en büyük Ulah topluluklar Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan...

Kont Drakula
3 yıl önce

Drakula karakteridir. Ulah prensi III. Vlad'ın hayali vampir versiyonudur. Etnik kökeni Macar olup, Transilvanya'da yaşamaktadır. Ulah prensi III. Vlad'a...

Kont Drakula, Korku İkonları, 1897, Bram Stoker, Bram Stoker`ın Drakula`sı, Deri Yüz, Drakula, Drakula Frankenştayn`a Karşı (film, 1972), Drakula halála, Drakula İstanbul`da, Kont Orlok
Eflak
3 yıl önce

anılmaktadır. Eflak adı bu bölgeye Türklerin verdiği isimdir. Burada yaşayan halka Ulah denildiği için bu bölge Ulahya veya Ulahiye olarak da anılmaktadır. Fakat...

Eflak, 1859, 19. yüzyıl, 1920, Ad, Avrupa, Besarabya, Boğdan, Erdel, Moldova, Osmanlı