ULU (türkçe) anlamı
1. 1 . Erdemleri bakımından çok büyük
2. yüce
3. Aile uluları arasında buna bir çare bulmak için dertleşmeler olur.- R. N. Güntekin.
4. 2 . sıfatÇok büyük olan (somut şey):
5. Ulu dağlar. Ulu ağaç. Ulu cami.-
ULU (türkçe) anlamı
6. erdemleri bakımından çok büyük
7. yüce
(somut şeyler için) çok büyük.
ULU (türkçe) anlamı
8. (Türkçe) Erkek ismi 1. Erdemleri bakımından çok büyük
9. yüce. 2. Zengin
10. saygın
1. n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
2. adj. (in Malaysia) undeveloped
3. not not developed rural area
4. adj. great
5. grand
6. almighty
7. noble
8. paramount
sublime,
ULU (türkçe) ingilizcesi
9. n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
10. adj. (in Malaysia) undeveloped
11. not not developed rural area
12. adj. great
13. grand
14. almighty
15. noble
16. paramount
17. sublime
ULU (türkçe) fransızcası
1. grandiose
2. auguste
3. élevé/e
4. soutenu/e
5. sublime
6. vénérable
ULU (türkçe) almancası
1. hoch
2. erhaben
ULU (ingilizce) portekizcesi
1. adj. (na Malásia) não desenvolvido
2. área rural não desenvolvida
ULU (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. mes voor allerlei doeleinden
2. met bijna halfcirkelvormig mes aan kort handvat vastgemaakt met een rechte hoek op de niet gescherpte zijde (gebruikt door vrouwen van Ínuïten/Eskimo's)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ulu Arif Çelebi

Ulu Arif Çelebi (1272 - 1320), Sultan Veled Hazretleri'nin büyük oğludur. Annesi Selahaddin-i Zerkubi'nin kızı Fatma Hatun'dur. 670 Hicri ve 1272 Miladi yılı Zilkade ayının 8.

Ulu Camii Külliyesi (Adana)

Ulu Camii Külliyesi (Adana) Ramazanoğulları tarafından 16. yüzyılda Adana'da inşa edilen cami, medrese, harem ve türbeden müteşekkil yapı. 1513'te Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanan külliye, oğlu Piri Mehmed Paşa tarafından 1541'de tamamlanmıştır. Külliye, ...

Aksaray Ulu Camii

Ulu camii, Karamanoğlu Camii adıylada bilinen Aksaray merkezinde yer alan camii. Yığma bir tepe üzerinde bulunan caminin kitabesinde, 1408-1409 yıllarında Karamanoğlu Mehmet bey tarafından Mimar Mehmet Firuz Bey'e yaptırıldığı yazılır.

Dakuk Ulu Camii Minaresi

Dakuk Ulu Camii Minaresi, Dakuk, Bağdad-Kerkük Karayolu üzerinde bulunur.

Divriği Ulu Camii

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas'ın Divriği ilçesindeki tarihi cami ve hastane. Cami 1228–29 yıllarında Mengücekli beyi Ahmed Şah tarafından; Dârüşşifa ise aynı tarihte, Ahmed Şah'ın eşi ve Erzincan beyi Fahreddin Behramşah’ın kızı olan Turan Melek tarafından ...

Divriği Ulu Camii Ve Darüşşifası

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas'ın Divriği ilçesindeki tarihi cami ve hastane. Cami 1228–29 yıllarında Mengücekli beyi Ahmed Şah tarafından; Dârüşşifa ise aynı tarihte, Ahmed Şah'ın eşi ve Erzincan beyi Fahreddin Behramşah’ın kızı olan Turan Melek tarafından ...

Diyarbakır Ulu Camii

Diyarbakır Ulu Camii Diyarbakır Kalesi`nin surları üzerinde Harput Kapısı ile Mardin Kapısı`nı birleştiren eksenin batısında yer alan Anadolu`daki en eski cami.

Erbil Ulu Camii

Erbil Ulu Camii, Bugünkü Irak`da Erbil`in Aşağı Erbil kısmında 1190 yılında Muzafferiddin Kökböri tarafından yaptırılmıştır.